Indywiduum - strona 7

Koloidy - wejściówka

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

rozcieńczonych zal wyłącznie od liczby cząst i masy czast rozpuszcz indywiduów chem.nie zal od ich natury chem...

Opracowania, Beuys -Każdy artystą

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

być kreatorem: istotą twórczą wszystko dokonuje się przez indywiduum, tzn. człowiek powinien tworzyć...

Benjamin Constant-dzieła i poglądy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 945

indywiduum nad masami) - władza suwerenna należy do jednostki (nie ma jej ani naród, ani jego przedstawiciele...

Wykład - specjacja

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Leśniewicz
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1267

. speciation) [2] jest to występowanie różnych fizycznych i chemicznych form danego pierwiastka, indywiduów...

Ekspresjonizm w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

:społeczeństwo-indywiduum,obiektywizm-subiektywizm, Hulewicz czasami akcentuje pierwszy,czasami drugi człon...

Kategorie sprawiedliwości społecznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

indywiduum przysługują wolności negatywne, dopóki nie zagrażają innym jednostkom indywidualnym; sprawiedliwa...

Koncepcja Locke'a

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

indywiduum/. Człowiek ma prawo przywłaszczyć sobie tylko taką część ziemi aby dla innych żyjących...