Koloidy - wejściówka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koloidy - wejściówka - strona 1

Fragment notatki:


Ukady koloidowe -dwufayowe, f.rozpraszajca(większość), f.rozproszona(koloid),dł cząst f.rozprosz 1- 200nm. Met otrzym: A)dyspersyjne -rozdrobnienie jednej fazy w celu ptrzym z niej czast o wym  koloid:mechanicznie w młynach koloidowych,zast luke elektrycznego, rozdrabnianie mechaniczne,  zastosowanie ultradżwiekóa. B)kondensacyjne -ze skupień cząst roztw prawdziwego: wytwarzanie chem,  wytwarz zolu przez zmniejszenie rozpuszcz. Rodzaj e: gaz- areolol ciekły i stały, iecz- piana, emulsja,  zol,zawiesinakoloidalna. Ciało stałe-piana stała,emulsja stała, zol stały.  Liofilowe -czastki f.rozproszonej  wykazują duże powinnowactwo do ośrodka dyspersyjnego, czyli rozpuszczal.  Liofobowe -czast  f.rozproszonej nie wykazują powinnowactwa do ośrodka dyspersyjnego,czyli rozpuszczalnika.  Koagulacja - proces przechodzenia zolu w żel.  Peptyzacja -zjawisko przechodzenia osadu koloidalnego lub żelu w koloid  (odwrotność koagulacji). Jest to proces odwracalny. Wykres TK  pot chem rozp w fazie stałej i ciekłej maleją  gdy temp wzrasta, punkt w ktorym pot chem cieczy staje się większy od pot chem ciala stałego wyznacza  TK czystego rozp.Subst rozp obniza pot chem rozp w cieczy,nie zmienia jego wartości w f.stałej. Punkt  przeciecia przecuwa się w lewo, K jest niższa.  Wykres TW  gdy podwyzsza się temp,maleja pot chem pary  rozpuszczalnika i czystego ciekłego rozp,a punkt przecięcia na wykresie linii obu potenciałow  chem  wyznacza TW czystego rozpuszcz. Subst rozpuszcz zmniejsza wartość poten chem rozpuszcz w roztw, a nie  zmienia jego wartości w parze.W rezultacie punkt przecięcia przesuwa się na wykr w prawo i TW rozt  wzrasta  koligatywne -Powodem takiego zachowania roztworów s oddziaływania pomiedzy czast rozpuszcz i  subst rozpuszczonej:asocjacja i solwatacja.Zmiana TW i TK jest proporcjo do masy czast subst rozpuszczo.  Efekt krioskopowy -obniżenie temp krzepnięcia roztw w porównaniu z czystym rozpuszczalnikien  ΔTkrz=Kk*m K[K*kg/mol], m[mol/kg.  Efekt ebulioskopowy- podwyższenie temp wrzenia rozt w  porównaniu z czystym rozpuszczalnikiem ΔTwrz=Ke*m Stała krioskopowa  - wartość określająca o ile obniża się, w stosunku do czystego rozpuszczalnika,  temperatura krzepnięcia roztworu zawierającego 1 mol substancji rozpuszczanej i 1 kg rozpuszczaln.  Wł.koligatywne- wł rozt rozcieńczonych zal wyłącznie od liczby cząst i masy czast rozpuszcz indywiduów  chem.nie zal od ich natury chem.  cisnienie osmotyczne-wyst  w układzie, w którym roztwór jest oddzielony  od czystego rozp błoną przepuszczalnąą dla cząst rozpuszczalnych, a nieprzepuszczalna dla czasy subst  rozpuszczonej. Proporcjonalne do ilości substancji rozpuszczonej.  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz