Indywiduum - strona 25

Kierunki i nurty pedagogiki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 2737
Wyświetleń: 7441

, ponieważ metoda ta miała rozwijać twórczą postawę uczenia, W koncepcji tej uczeń jest indywiduum, a nauczyciel...

Doktryna polityczna liberalizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 952

i urządzenia społ. zmierzały do jak najlepszego uzgodnienia szczęścia czy też interesu każdego indywiduum...

Myśl polityczna idealizmu niemieckiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735

, ale istnieje on rzeczywiście i tylko ta ogólna egzystencja musi przejawiać się w woli i działalności indywiduów...

Teoria Keyns'a

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1680

, przy czym prawidłowości tych nie można traktować jako prostej sumy działań poszcze­gólnych indywiduów...

Arystoteles - Metafizyka

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 5593

tylko o sobie, jako o bycie najdoskonalszym). Empirycznie dane indywidua wydają się niegodne bożej myśli, właśnie ze względu...

Platon- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 924

jest waż­niejsza niż indywiduum, zbiorowość od jednostki. Platon, podobnie jak wszyscy Grecy...

Referat - liberalizm

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Tadeusz Kopyś
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3752

oni, że wzrastający interwencjonizm gospodarczy państwa oznacza triumf kolektywizmu nad indywiduum, że należy...