Indywiduum - strona 21

Pedagogika personalistyczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bogusław Ludwig
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1708

się indywidualną substancję o rozumnej naturze (nationalis naturae indywidua substantia). Charakterystycznymi...

Metafizyka - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

tylko o sobie, jako o bycie najdoskonalszym). Empirycznie dane indywidua wydają się niegodne bożej myśli, właśnie ze względu...

Rygoryzm i anarchizm metodologiczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1274

w sposób bardziej uczony współcześni psychologowie wskazują także na psychiczną niepowtarzalność każdego indywiduum...

Semantyka aspekt filozoficzny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

/w świecie istnieją indywidua, przedmioty jednostkowe/. Prawdziwość zdania (sądu, …) jest cechą: autentyczna...

Filozofia - wybrane zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2107

to: każde konkretne indywiduum każdy przedmiot, któremu przysługuje autonomiczne istnienie to samo...

Poezja a demokaracja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

przez kapitalizm więzi między literaturą podkreślającą moc indywiduum a mechanizmami ekonomicznymi, które dążą...

Liberalizm- wypracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3703

. Człowiek-indywiduum jest wartością niepodzielną i autonomiczną. Przyzwolenie na rządzenie...