filozofia - wybrane zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2359
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
filozofia - wybrane zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

Augustyn, Nietzsche, Arystyp, Antystenes, Epikur, Arystoteles, Szopenhauer. W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: iluminacja, dowody na istnienie Boga, średniowieczny spór o uniwersalia, woluntaryzm, natura świata, sens pesymizmu, zakład Pascala, zasady moralności panów i niewolników. Ponadto w spotkać można takie pojęcia jak: reinkarnacja, zmartwychwstanie, paradoks Zenona, metafizyka, państwo idealne, Platon, anamneza, parabola jaskini, ideały moralne stoików. Oprócz tego w tekście dokumentu znajdują się też odniesienia do zagadnień: oketyzm, adopcjonizm, moralizm, logos, substancja Arystoteles, łaska.

a1. Teoria piekła- Augustyn
2. Iluminacja- Augustyn
wg św. Augustyna: prawdy wieczne (czyli Platońskie idee) w pełni można poznać tylko dzięki iluminacji, czyli nadprzyrodzonemu światłu udzielonemu umysłowi przez Boga. Teoria poznania Augustyna powstała na bazie klasycznego platonizmu. Augustyn przyjmował całkowitą nieistotność poznania zmysłowego i możliwość bezpośredniego poznania świata idei (i oczywiście Boga), odrzucał jednak pogląd, że można tego dokonać na drodze czysto rozumowej.
3. Dowody na istnienie Boga
Ciała są w ruchu; istnieje zatem Pierwszy Poruszyciel. Zdarzenia mają powody; jest zatem Pierwsza Przyczyna. Rzeczy istnieją; jest zatem ich Stwórca. Najwyższe dobro istnieje; ma ono zatem swoje źródło. Rzeczy są przemyślane; służą zatem jakiemuś celowi. 4. średniowieczna mistyka- 4 stopnie erotyki mistycznej
5. średniowieczny spór o uniwersalia
Problem uniwersaliów (powszechników) - Pojęc wyrażnie skierowanych do krytyki Platonizmu, że istnieja idee całkowicie oderwane od rzeczy. Arystoteles uważał ze jest jeden świat , każda rzecz ma w sobie swój twór. Pogład że idee istnieją w rzeczach to umiarkowany realizm pojęciowy w przeciwieństwie do skrajnego realizmu pojęciowego , czyli idee istnieją poza tym światem i czasami istnieją w tym świecie 6. Etyk z Okser
7. Woluntaryzm psychologiczny, spirytualizm antropologiczny
woluntaryzm (łc. voluntas `wola'). psychologiczny. pogląd (wyznawany m.in. przez w. Wundta), uznający, że akty woli to najbardziej typowe i główne zjawiska psychologiczne.
8. Poglądy i koncepcja bytu wg św. Tomasza z Akwinu
9. Kartezjusz-dowody na istnienie Boga i świata materialnego
10. Leibristz- najlepszy ze światów
Twierdzenie to zakłada, iż istnieje zbiór przedmiotów nazywanych „światami możliwymi” oraz, że jednym z tych przedmiotów jest świat, w którym przyszło nam żyć. 11. Zasady filozofów pakt..ponozy( nie umiem się tu doczytać nie wiem, o co chodzi)
12. Berkelein-myśl „ese”
13. Kant-przewod kopernikowski w filozofii, imperatyw kategoryczny
14. Koncepcje boga u Kanta
15. Szopenhaur-natura świata, sens pesymizmu
Świat zewnętrzny istnieje tylko jako wyobrażenie. Wyobrażenia wiążą się z sobą według zasady dostatecznej racji, która występuje pod czterema postaciami: 1) jako stosunek racji i następstwa, 2) jako stosunek przyczyny i skutku, 3) stosunek w przestrzeni i czasie, 4) stosunek pobudki i postępku. Związki, które w poznaniu ustalamy, odnoszą się zawsze do wyobrażeń; nie wiemy natomiast, w jakim stosunku pozostają do siebie rzeczy same w sobie. Jedyną rzeczą, którą poznajemy samą w sobie, to ciało nasze.
16. Zakład Pascala
rozumowanie przedstawione przez ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz