Improwizacja - strona 2

Początki sztuki abstrakcyjnej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1169

do muzyki: Impresja, Improwizacja, Kompozycja opatrując je kolejnymi numerami; po 1914 obrazy stają...

Metoda Karla Orffa - wykład

 • dr Katarzyna Wojciechowska
 • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1134

przestrzennych, czasowych oraz wdrażanie do współpracy w grupie. Szczególną formą twórczości jest improwizacja...

Przesłanki uznania wytworu za utwór

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3724

osoba poza twórcą -przykłady- wykonanie improwizacji muzycznej, wygłoszenie referatu, zaśpiewanie...

Komunikacja społeczna - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Mateja
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

. tego, jak chętnie lidzie podejmują ryzyko, ile miejsca są gotowi pozostawić przypadkowi i improwizacji - wynika...

Drama w nauczaniu i wychowaniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1092

. Jest metodą pedagogiczną, w której wchodzenie w określone role, improwizacje nauczyciela i uczniów pozwalają...

Homer - Poetyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

w kierunku sztuki improwizacji dali początek poezji. Nastąpił podział na dwa kierunki. Szlachetni twórcy...

Kofederacja Barska - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

oraz wojskowej udzieliła konfederacji Francja. Wojska konfederacji tworzone były w drodze improwizacji i składały...