Impeachment - strona 6

Wykład - prezydent USA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wojciech Kwiatkowski
 • System ustrojowy i prawny USA
Pobrań: 133
Wyświetleń: 588

o budowie bomby atomowej usunięcie z urzędu ( IMPEACHMENT ) za przestępstwo pospolite o dużym znaczeniu tj...

Historia prawa powszechnego - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Marian Klementowski
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4102

sprzeczne z prawem. Impeachment Izba wyższa przejmuje rolę sądu, wniosek wpływa z Izby niższej...

Obowiązywanie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

- impeachment) norma prawa nie może być sprzeczna z inną, jeśli na mocy reguł kolizyjnych skutkowałoby to utratą...

Historia państwa i prawa - testy 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1638

ustawy ustawa odrzucona przez Parlament Act of attainder zanikł w XV w. był odmianą impeachmentu oznaczał...

Administracja Centralna Królestwa Polskiego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1162

. Sposób realizacji tej odpowiedzialności wyglądał tak jak w Anglii (impeachment - oskarżała Izba Poselska, a sądził...

Władza królewska w Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1512

 impeachment: Izba Lordów rozstrzygała nieodwołalnie wniesione przez Izbę Gmin sprawy o nadużycie władzy...