Iloczyn rozpuszczalności stężenie jonów - strona 7

Bufory

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1631

Stężenie jonów H3O+ otrzymamy z warunkowego iloczynu jonowego wody: [H 3 O  ]  K 'w [OH...

Hydroliza soli - kwas Brönsteda

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1379

'B K BH [H 3 O  ]  K 'HA  K 'BH czyli stężenie jonów [H3O+] jest równe pierwiastkowi z iloczynu...

Elektrochemia - pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Komorowska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1288

pola, stężenia, właściwości rozpuszczalnika); 3.Stała Faradaya jest to ładunek: 6,023*1023 elektronów...

Chemia budowlana - skrypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1568

stężenie molowe jonów wodorotlenowych, jeśli pH roztworu wynosi 6: 10{-8} 181 Iloczyn jonowy wody definiuje...

Fizjologia ilościowa - kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Fizjologia ilościowa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1610

pociąga za sobą wzrost stężenia LDL w osoczu, a zahamowanie ekspresji - jego spadek. Mieć zdolność...

Wykłady Biochemia Kliniczna - wykłady

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • prof. dr hab. n. med. Ludmiła Węglarz
 • Biochemia Kliniczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4473

, w tym prawo izohydrii - prawo mówiące o dążności ustroju do utrzymywania stałego stężenia jonów (w tym jonów H...