błona komórkowa budowa i procesy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
błona komórkowa budowa i procesy - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Budowa, skład i asymetria błon komórkowych Cechy błon :
- płynność - błona zachowuje się jak płyn, wynika to z faktu, że lipidy tworzące błonę nieustannie poruszają się i zamieniają miejscami w obrębie jednej warstwy
- selektywność - wybiórcza przepuszczalność
Funkcje błon: oddzielenie komórki od środowiska pozakomórkowego i zapewnienie z nim kontaktu
Asymetria błon:
Asymetryczne rozmieszczenie składników białkowych i lipidowych, oznacza to, że każda warstwa ma nieco inny skład i właściwości, np. glikolipidy na warstwie zewnętrznej tworzą ochronny glikokaliks
Skład błon:
- podstawa struktury - dwuwarstwa lipidowa
- główne składniki: fosfolipidy, glikolipidy (związki ampifatyczny), cholesterol , karotenoidy
- związek ampifatyczny - jego cząsteczki posiadają rejon hydrofobowy i hydrofilowy
Dyfuzja Dyfuzja - przenoszenie substancji przez błonę przy udziale zlokalizowanych w błonie przekaźników - centrum permeantowe, cząsteczka przekaźnikowa może mieć kontakt z cytoplazmatyczną powierzchnią błony bądź też uwalniać substancję przenikającą (permeant) na tej powierzchni, Dyfuzja proces samorzutnego przemieszczania się cząstek z przestrzeni o stężeniu wyższym do przestrzeni o stężeniu niższym.
Równowaga Donnana - stan, w którym sumy potencjałów elektrochemicznych obu dyfundujących przez błonę rodzajów jonów będą jednakowe w obu roztworach
Potencjał elektrochemiczny
Jeżeli energia hydratacji powierzchni metalu ładuje się dodatnio wskutek wydzielania kationów, (metal zanurzony w roztworze - półogniwo, ) na granicy zetknięcia metal-roztwór pojawia się podwójna warstwa elektryczna - ona warunkuje różnicę potencjałów między metalem a roztworem. Potencjał chemiczny jest to wielkość intensywna, ma określoną wielkość w każdym miejscu fazy, nie zależy od jej masy, a jedynie od jej stanu wewnętrznego. Potencjał chemiczny rządzi kierunkiem przemieszczania się substancji chemicznych Wzór Nernsta :
E =E° + ln c
n - liczba elektronów, c - stężenie, E0 - potencjał normalny Elektrody, T - temp. Bezwzględna 298 K
potencjał błonowy Donnana - obecność po jednej stronie błony jonu niedyfundującego przez nią powoduje asymetrię w rozmieszczeniu jonów - anionów, kationów, co jest przyczyną pojawienia się różnicy potencjałów pomiędzy roztworami ( wzór Hendersona):
ΔVm = ln F - stała Faradaya Warunki równowagi Donnana :
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz