Ignacy Loyola - strona 3

note /search

Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakon...

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Zakony
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4088

Ryszard Żmuda Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000 Tom 1: Osoby konsekrowane Dokument elektroniczny (przed ewentualnym opublikowaniem) Łódź 2004 2 Materiały bibliograficzne zgromadzono przy okazji realizacji grantu Komitetu Badań Na...

Giełda historii medycyny

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1939

byli jezuici? Towarzystwo Jezusowe - zakon zał. 1540 przez św. Ignacego Loyolę; w Polsce od 1564; 1773 kasata...

WYCHOWANIE - REPETYTORIUM- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3710

– repetytorium, opracowane głównie na podręcznikach: St. Kot „Historii wychowania”, „Historia wychowania” pod red. Ł. Kurdybachy, Wł. Tatarkiewicz „Historia filozofii”, P. Johnson „Historia chrześcijaństwa” oraz R. Wroczyński „Dzieje oświaty polskiej”Początki wychowania w Grecji 1. Starożytn...

Kurs poświęcony histrorii religii w Am.Łacińskiej

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Dzieje religii w Ameryce Łacińskiej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1435

Część pierwsza kursu "Dzieje religii w Am.Łacińskiej", który przedstawia wierzenia ludów od czasów najdawniejszych czyli ok.7500 lat p.n.e do czasów konkwisty hiszpańskiej i portugalskiej na ziemiach amerykańskich. Stanowi on osobną całość,gdyż druga część skupia się właściwie na dziejach...

Adamski, Historia mediów i dziennikarstwa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1911

  1        Historia mediów i dziennikarstwa        Materiały z wykładów dla studentów I roku  Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie        Spis tre ś ci:  HISTORIA MEDIÓW I DZIENNIKARSTWA – WYJA Ś NIENIE POJ ĘĆ  2   HISTORIA KSI Ąś KI I DRUKU5   HISTORIA PISMA 5   MATE...