Hydrazyna - strona 4

Zakres materiału - kolokwium I

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
  • Chemia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2226

SEMESTR 1 Podstawy chemii Zakres materiału - kolokwium I Układ okresowy (rdzeniowy) Jakie liczby jednoznacznie opisują położenie pierwiastka w układzie okresowym? Bloki pierwiastków w wersji rdzeniowej układu okresowego Przestrzenna wersja układu okresowego. Wersje układu okresowego. Wymień p...

Proces technologiczny

  • Politechnika Wrocławska
  • dr hab. Tadeusz Matynia
  • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 637
Wyświetleń: 5180

o odgazowanie termiczne – ogrzewanie parą wodną do wrzenia o odgazowanie chemiczne – usuwanie tlenu hydrazyną...

Toksykologia - Zagadnienia

  • dr inż. Anna Brzozowska
  • Toksykologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1281

hydrazyny, występuje w pieczarce surowej, podczas gotowania rozkłada się, działa mutagennie na bakterie...

Skrypt do egzaminu

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Chemia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1078

zabiegach chirurgicznych; N2H4 -1 – hydrazyna, bezb ciecz, rozp w wodzie, słabozasadowa, właściwości...