Humanitaryzm - strona 9

Karl Raimund Popper

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimiera Skrobisz
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

humanitaryzmu, czy skrajnego liberalizmu i utylitaryzmu. Zdaniem Poppera uczciwie naukowe teorie społeczne...

Kodyfikacja prawa - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2016

prywatnego w jednym zbiorze i je ujednolicić, zadanie to otrzymał przedstawiciel oświecenia i humanitaryzmu...

Pomoc gospodarcza- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 371
Wyświetleń: 742

zawsze! Obowiązują reguły dobrego świadczenia pomocy humanitarnej(Good Humanitarian Donorship, GHD): - humanitaryzm...

Podjęcie hasła oświaty dla ludu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 945

(humanitaryzm utylitarny). - nowością jest Przydatek do Powinności, adresowany do „mistrzyń dzieci płci...

Podstawy wiedzy o prawie - notatka

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Piotr Winczorek
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 714

(poszanowanie godności, prawo do obrony, zasada humanitaryzmu, itd.). KLAUZULE GENERALNE - tylko pośrednio...