Homogenizacja - strona 4

Kultura masowa.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1218

przekazu standaryzacja treści (te same treści dla różnych ludzi) homogenizacja - to wymieszanie treści...

Kompozyt żywicy epoksydowej - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763

(niekiedy niemal trzykrotn¹). Zaobserwowano przy tym wyraŸny wp³yw temperatury homogenizacji ¿ywicy z nape...

Poprzedniki macdonaldyzacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Adam Musielewicz
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

homogenizacją osiedli Centra handlowe Prekursorem Galeria Vittorio Emanuele w Mediolanie z 1877 roku; miejsca...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj
 • Socjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 882

. Homogenizacja treści kultury masowej (rodzaje). 9. Pojęcie “socjalizacja” (rodzaje). 10. Różnica między pojęciem...