Homo oeconomicus - strona 10

Myśl polityczna

 • Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie
 • Myśl polityczna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 7497

). LIBERALIZM określał człowieka jako jednostkę gospodarującą (homo oeconomicus), która kieruje się w swym...

Wykłady wprowadzenie do ped.

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2023

rozumny, poszukujący prawdy homo oeconomicus - człowiek kalkulujący homo oesteticus - człowiek rozwijający...

Mikroekonomia wykłady dr Szudy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szuda
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 6097

• rozproszenie produkcji – mniejsza efektywność Konsument jako homo oeconomicus (podmiot racjonalny) • dąży...

Mikroekonomia wykłady

 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2156

, iż dochody gospodarstwa domowego są ograniczone w stosunku do jego potrzeb. Konsument jako homo oeconomicus...

Podstawy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1750

Pierwszy z nich omawia temat grupy społeczne i rodzina. Druki plik to notatka opisująca podstawy socjologii. W trzecim omówiono m.in.: przedmiot socjologii i socjologii pracy, scharakteryzowano socjologię ogólną i socjologie szczegółowe, opisano zagadnienie interpretacja podstawowych funkcji socjol...

Koncepcja racjonalności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 98
Wyświetleń: 623

środków i celów. Korzystał przy tym z modelu homo oeconomicus. Pojecie racjonalności określa wedle Maksa...

Historia gospdarcza MSG - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2443
Wyświetleń: 2814

u podstaw doktryny homo oeconomicus, znalazła ona odbicie w pierwszym wariancie kapitalizmu, poza wyjątkami...

Nauka o polityce i państwie egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Renata Maćkowska
 • Nauka o państwie
Pobrań: 672
Wyświetleń: 4746

1. Funkcje i zadania władzy lokalnej i regionalnej Władza lokalna wykonuje zadania w zakresie: - infrastruktury technicznej (transport i drogi publiczne, gospodarka nieruchomościami, utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej), - infrastruktury społecznej (edukacja pub...

Przedstawiciele doktryn politycznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Kazimierz Szefler
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4648

, społeczeństwo sumą jednostek (homo oeconomicus), podstawą wolność konkurencji, teoria „niewidzialnej ręki rynku...