Histereza - strona 5

Ekonomia podażowa

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

, że rezygnują z jej poszukiwania. Histereza pojawia się w gospodarce, jeżeli jej równowaga długookresowa zależy...

Umiarkowani keynesiści - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

, ale może nawet zaostrzyć problemy będące przedmiotem zainteresowań keynesistów; „nowi” zwolennicy histerezy - przesunięcie...

Regulatory - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Chorowski
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

odchyłką i histerezą. Regulator pośredniego działania- zasilane w energię pomocniczą obcego źródła...

Regulacja dwustawna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Jan Syposz
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

Charakterystykę statyczną regulatora dwustawnego z histerezą dodatnią przedstawiono na rys. 7.5. Jeżeli odchyłka e...

Nieliniowe układy elektroniczne - egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nieliniowe układy elektroniczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2821

. Narysować i uzasadnić. Wzmacniacz operacyjny z histerezą ( astabilny) - Przerzutnik Schmitta. Odwracający...