Badanie ferromagnetyków-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie ferromagnetyków-opracowanie - strona 1 Badanie ferromagnetyków-opracowanie - strona 2 Badanie ferromagnetyków-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

LABORATORIUM FIZYKI OGÓLNEJ
SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA NR58
TEMAT : BADANIE FERROMAGNETYKÓW.
1. OPIS TEORETYCZNY.
Pole magnetyczne w ośrodkach można scharakteryzować za pomocą następujących wielkości wektorowych : indukcji magnetycznej B, natężenia pola magnetycznego H i polaryzacji magnetycznej J. Ogólny związek między tymi wektorami ma postać:
B = 0H + J
gdzie 0 - przenikalność magnetyczna próżni (4  *10 -7 Vs/Am)
W wielu ośrodkach spełniony jest ponadto związek:
J = 0 H = 0 (   ) H
gdzie  - podatność magnetyczna ośrodka,
 - względna przenikalność magnetyczna ośrodka (    ).
Z obu tych związków wynika znana zależność:
B = H.
Podatność magnetyczna  i przenikalność magnetyczna  charakteryzują własności magnetyczne ośrodka. W zależności od znaku i wartości  oraz  ośrodki dzielą się na :
diamagnetyki (  0 i  1 )
ferromagnetyki ( 0 i  1 oraz ponadto  const.).
Diamagnetyki i paramagnetyki należą do materiałów słabo magnetycznych, ich przenikalność magnetyczna jest bliska jedności. Ferromagnetyki mają bardzo dużą przenikalność magnetyczną. PĘTLA HISTEREZY MAGNETYCZNEJ
Zależność indukcji magnetycznej od natężenia pola magnetycznego w rozmagnesowanej próbce materiału ferromagnetycznego ilustruje krzywa OM. Gdy natężenie pola maleje od wartości +HMAX do 0, indukcja magnetyczna nie przebiega po krzywej pierwotnego namagnesowania OM, lecz wedle krzywej ML i dla natężenia pola H=0 indukcja przyjmuje wartość OL. Po zmianie kierunku pola i zwiększeniu jego wartości następuje spadek indukcji magnetycznej wzdłuż krzywej LD. Wraz ze wzrostem pola do wartości -HMAX, indukcja magnetyczna wzrasta zgodnie z krzywą DN. Gdy pole zmniejsza się od wartości -HMAX do 0, zmianę indukcji ilustruje krzywa NK; po zmianie kierunku H i jego wartości +HMAX indukcja zmienia się zgodnie z krzywą KM, osiągając nasycenie w punkcie M. Otrzymana w ten sposób zależność nazywa się pętlą histerezy magnetycznej. Wartość indukcji magnetycznej OL = OK dla natężenia pola H = 0 nazywa się pozostałością magnetyczną. Natężenie pola magnetycznego OD = OD' , które doprowadza do zera indukcję magnetyczną materiału, nazywa się polem koercji.
Wartości pozostałości magnetycznej BR i pola koercji HC są charakterystyczne dla danego materiału ferromagnetycznego i decydują o jego przydatności w zastosowaniach technicznych. Pole powierzchni pętli histerezy jest proporcjonalne do energii zużytej na przemagnesowanie materiału.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz