Regulacja dwustawna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulacja dwustawna-opracowanie - strona 1 Regulacja dwustawna-opracowanie - strona 2 Regulacja dwustawna-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

REGULACJA DWUSTAWNA
Stosuje się kilka podziałów klasyfikacyjnych układów automatycznej regulacji (UAR). Do najczęściej stosowanych należą podział ze względu na zadanie układu oraz podział ze względu na sposób działania elementów układu.
Ze względu na sposób działania UAR można podzielić na:
układy o działaniu ciągłym,
układy o działaniu nieciągłym.
W układach o działaniu ciągłym wszystkie elementy układu działają w sposób ciągły w czasie i poziomie. Oznacza to, że wszystkie sygnały są funkcjami ciągłymi i mogą przybierać każdą wartość (od najmniejszej do największej), znajdującą się w normalnym obszarze ich zmienności.
Układy o działaniu nieciągłym (dyskretnym) zawierają przynajmniej jeden element o działaniu dyskretnym w czasie lub poziomie. Sygnały wyjściowe (lub wejściowe) tych elementów mogą przyjmować tylko niektóre, wybrane wartości lub występują tylko w wybranych chwilach czasu. Przykładem układów o działaniu nieciągłym są układy regulacji dwustawnej.
Wielkość wyjściowa regulatora w dwustawnych UAR może przyjmować tylko dwie wartości: maksymalną i minimalną. Taki regulator nazwano regulatorem dwustawnym. Prostota i taniość regulatorów dwustawnych zadecydowały o ich powszechnym zastosowaniu, ograniczonym jednak do obiektów, w których dopuszczalne są periodyczne zmiany wielkości regulowanej, wynikające z dwustawnego działania regulatora. Regulacja dwustawna jest najczęściej stosowana w układach regulacji temperatury.
7.1. Budowa dwustawnych regulatorów temperatury
Regulatory dwustawne można podzielić pod względem konstrukcji na dwie grupy. Pierwsza grupa to regulatory z zestykami przełączanymi bezpośrednio przez czujnik (termometry stykowe). Drugą grupę stanowią regulatory dwustawne z pośrednim przełączaniem zestyku.
7.1.1. Regulatory dwustawne z zestykami przełączanymi bezpośrednio przez czujnik
Przykładem regulatora dwustawnego z zestykiem przełączanym bezpośrednio przez czujnik jest termometr rtęciowy kontaktowy (rys.7.1.).
Do zbiornika rtęci 1 zatopiono na trwałe elektrodę 2. W rurce 3 znajduje się ruchoma elektroda 4 połączona z nakrętką 5. Pokręcając śrubą 6 za pomocą magnesu zewnętrznego 7, przesuwamy elektrodę 4, co zmienia wartość zadaną. Ze względu na małą obciążalność zestyku, elektroda 4 - rtęć, termometr kontaktowy współpracuje zwykle z przekaźnikiem pośredniczącym. Zetknięcie słupka rtęci z elektrodą nastawną 4 powoduje zamknięcie obwodu zasilania przekaźnika. Wówczas jego zestyk rozwierny wyłączy uzwojenie grzejne, np. pieca elektrycznego. W innych konstrukcjach zestyki mogą być uruchamiane bimetalem, dylatometrem itp.
7.1.2. Regulatory dwustawne z pośrednim przełączaniem zestyku

(…)

… - zastępcza stała czasowa obiektu.
Wykres przebiegu temperatury w układzie regulacji dwustawnej pokazano na rys. 7.8. W chwili t0 na wejście obiektu jest załączone napięcie Umax, temperatura y w obiekcie narasta. W chwili t1 temperatura obiektu osiągnęła wartość yz + H/2. W tym momencie regulator wyłączy grzanie (u = Umin). Pomimo to temperatura obiektu nadal narasta przez czas Tm, po czym zaczyna maleć…
… ze sprzężeniem zwrotnym
Stała czasowa T członu w sprzężeniu zwrotnym powinna być znacznie mniejsza od zastępczej stałej czasowej Tz obiektu regulacji. Przykład realizacji takiego układu przedstawiono na rys. 7.10, a przebieg regulacji w tym układzie na rys. 7.11. Jak widać na rys. 7.11, po zastosowaniu pojedynczego sprzężenia zwrotnego wzrosła częstotliwość oscylacji, zmalała amplituda wahań, wystąpiła…
… generatora i powoduje zerwanie drgań. Cofnięcie się wskazówki z blaszką powoduje ponowne wzbudzenie drgań. Powstawanie i zanikanie drgań w generatorze steruje, poprzez odpowiedni układ elektroniczny, pracą przekaźnika wyjściowego.
Rys. 7.2. Regulator dwustawny z miernikiem wychyłowym (opis w tekście)
Regulatory elektroniczne
Współczesne regulatory elektroniczne są urządzeniami mikroprocesorowymi. Przykładem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz