Hieronim Pinocci

Początki czasopism w XVII w

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

” osoby z dworu królewskiego Jana Kazimierza, red. Hieronim PINOCCI, wydawca: JAN GORCZYN LIPSK, Tymoteusz...

Początki prasy polskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

był Łukasz Opaliński redaktorem był Hieronim Pinocci (w latach 1646-60 zajmował się gazetą na użytek dworu...

Historia mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1239

. Redakcją zajął się Hieronim Pinocci, osobisty doradca Jana Kazimierza. Współpracował z krakowskim drukarzem...

Prasa do wydruku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia prasy polskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1113

królewski Hieronim Pinocci, druk. J.A.Gorczyn nakład około 100-300 odbiorcy bogata szlachta, magnateria...

HIstoria Prasy

Pobrań: 147
Wyświetleń: 2226

” i „ekstraordynaryjnych” Hieronim Pinocci - redaktor Jan Aleksander Gorczyn - wydawca Nakład: 100 - 300 egzemplarzy Włoska...

Historia prasy, dziennikarstwo semetr1

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki
 • Historia mediów
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3017

(...)Od stycznia 1832 roku zaczęła wychodzić w Warszawie „Gazeta Codzienna", która początkowo bezbarwna zaczęła nabierać kolorów po zakupieniu jej w 1859 roku przez Leopolda Kronenberga, który powierzył redakcję Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu. Zmieniono następnie tytuł na „Gazetę Polską" ...

Adamski, Historia mediów i dziennikarstwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1820

  1        Historia mediów i dziennikarstwa        Materiały z wykładów dla studentów I roku  Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie        Spis tre ś ci:  HISTORIA MEDIÓW I DZIENNIKARSTWA – WYJA Ś NIENIE POJ ĘĆ  2   HISTORIA KSI Ąś KI I DRUKU5   HISTORIA PISMA 5   MATE...