Początki prasy polskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Początki prasy polskiej - strona 1

Fragment notatki:


Początki prasy polskiej (Cz. Hernas, Barok , s. 363-64)
średniowieczny zwyczaj nowin śpiewanych, których kolporterem był dziad wędrowny, praktykowany jeszcze w XVII w.
„nowiny” - zwięzłe informacje kolportowane w ręcznych odpisach lub drukowane, adresowane do anonimowego odbiorcy
rozwinęły się u schyłku XVI w. z listów donoszących o wydarzeniach politycznych, obyczajowych, naukowych
podkreślały prawdziwość doniesienia
często nadawano im formę listu (albo ogłaszano list autentyczny) lub reportażu
przy wydarzeniach długotrwałych (np. wojna) przyjmowały postać diariusza, ogłaszanego po jego ukończeniu; nie zaspokajał on jednak potrzeby bieżącej informacji
wykształcił się nowiny seryjne (diariusz w rozdziałach), które nie miały z góry określonej częstotliwości ukazywania się, ale zapowiadały kontynuację
1605: 1. w dziejach przywilej na drukowanie gazety (Abraham Verhoeven, sztycharz flamandzki) - „Niewe Tijdinghe” wydawane raz w tygodniu (tak często przychodziła poczta)
1661: 1. gazeta polska - „Merkur iusz Polski, dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej” wydawany 2 razy w tygodniu, od 3.01 do 22.07.1661 r.
8 do 12 stron
nakład ok. 100-200 egz.
wydawany w Krakowie, potem (od nr. 28) w Warszawie
patronem przedsięwzięcia był Łukasz Opaliński
redaktorem był Hieronim Pinocci (w latach 1646-60 zajmował się gazetą na użytek dworu królewskiego), a od marca także Jan Aleksander Gorczyn
tytuł i szata graficzna wzorowane były na angielskim czasopiśmie „Mercurius Brittanicus Communicating the Affairs of Great Britain for the Better Information of the People” 1. poł. XVIII w. - kształtowanie się rzeczywistego procesu rozwoju regularnej prasy drukowanej

(…)

… kontynuację
1605: 1. w dziejach przywilej na drukowanie gazety (Abraham Verhoeven, sztycharz flamandzki) - „Niewe Tijdinghe” wydawane raz w tygodniu (tak często przychodziła poczta)
1661: 1. gazeta polska - „Merkuriusz Polski, dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej” wydawany 2 razy w tygodniu, od 3.01 do 22.07.1661 r.
8 do 12 stron
nakład ok. 100-200 egz.
wydawany w Krakowie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz