Herbert Spencer - strona 11

Wykład - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

społecznego, - Herbert Spencer, społeczeństwo jako organizm, a istotę instytucji społecznych upatrywał...

Socjologia - historia i przedstawiciele

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adolf Smuga
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 315
Wyświetleń: 819

społecznych. Z samego układu Comta niewiele zostało do dziś. HERBERT SPENCER (1820-1903) (Anglik...

Czas wolny- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2891

]. Jednym z reformatorów XIX wieku był Herbert Spencer, który domagał się swobody w dysponowaniu wolnym...

HMS

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1953

w świecie, w społeczeństwie HERBERT SPENCER Ewolucjonizm. Ewolucjonizm wykształcił się z przekonania...

Badania społeczne w praktyce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 2275
Wyświetleń: 3983

społeczny Herbert Spencer. Karol Darwin 1858r. O powstawaniu gatunków przetrwają jednostki najlepiej...

Filozofia - wykłady - Pitagoras

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Edward Jeliński
 • Filozofia
Pobrań: 994
Wyświetleń: 6482

doc zajmuje 51 stron i zawiera notatki z zajęć z przedmiotu filozofia prowadzonego przez prof. dr hab. Edwarda Jelińskiego na . Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zagadnienia przedstawione w notatce poruszają następujące kwestie: pojęcie filozofii, skąd wzięła się nazwa filozofia?...