Hektometr - strona 19

Medioznawstwo I semestr

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Rafał Maciąg
 • Medioznawstwo
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2639

zaznajamianie z selektywnym obrazem kompletnej rzeczywistości przy braku kontaktów osobistych), 22.05.2012r. (hm...

Obliczenia do projektu stropu stalowego

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Andrzej Duber
 • Konstrukcje mostowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

na ściskanie: fch = = = 17,86 MPa 2)Siła osiowa (wraz z ciężarem słupa): NjEd = NEd + Hm x 1,35 = 3)Minimalna...

Projekt stropu stalowego - obliczenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Andrzej Duber
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

na ściskanie: fch = = = 17,86 MPa 2)Siła osiowa (wraz z ciężarem słupa): NjEd = NEd + Hm x 1,35 = 3)Minimalna...

Podstawowe obliczenia geodezyjne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 5558

lub innych oznaczeń; na przykład megametr to 106 metrów czyli milion metrów, hektometr to 102 metrów czyli sto metrów...

Sciąga matriałoznawstwo

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3052

Zbiór zagadnień z przedmiotu materiałoznawstwo B.1 : KWANTOWA B1-cd. B.2 : FUNKCJA B2- cd. TEORIA CIAŁA skwantowane ROZKŁADU FER-MIEGOniewzbudzonym. W STAŁEGO - dyskretne wartości- elektrony temp. T > 0K Traktowanie gazu energii, mogą swobodne w niektóre elektrony elektronowego jakoznajdować się ...

Wykład 8

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001

obliczeniowych Otwarty kod – obecnie tylko 2% kodu pochodzi od Thorvalds’a Darmowy (hm ...) Linux może zapisywać...

Drążenie szybu-projekt

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Sobociński
 • Eksploatacja podziemna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1533

- zewnętrzna średnica rur gdzie: DZR- średnica zewnętrzna rur mrożeniowych = przyjęto 0,1 [m] Hm - głębokość...