Drążenie szybu-projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Drążenie szybu-projekt - strona 1 Drążenie szybu-projekt - strona 2 Drążenie szybu-projekt - strona 3

Fragment notatki:

Wydział Geoinżynierii Wrocław Górnictwa i Geologii Politechnika Wrocławska
Projekt z
EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ II
Temat: Projekt drążenie szybu
Wykonał Prowadzący
Naprężenie pionowe w górotworze po zgłębieniu szybu.
1. Naprężenie pionowe w stropie j-tej warstwy niezawodnionej. [MPa] (1)
gdzie :
- charakterystyczna wartość naturalnego ciężaru objętościowego skały w i - tej warstwie - grubość i-tej warstwy górotworu 2. Naprężenie pionowe w spągu j-tej warstwy niezawodnionej. [MPa] (2)
gdzie :
- charakterystyczna wartość naturalnego ciężaru objętościowego skały w i - tej warstwie - grubość i-tej warstwy górotworu 3. Naprężenie pionowe w stropie j-tej warstwy zawodnionej.
Warstwę zawodnioną traktuje się jako zbiornik wodny stanowiący poziom wodonośny (lub jego część) o ciśnieniu piezometrycznym odpowiadającym wysokości wysokości słupa wody hw. W przypadku poziomu wodonośnego o zwierciadle swobodnym należy przyjmować hw = 0 .
[MPa] (3)
gdzie :
- charakterystyczna wartość ciężaru objętościowego skały zawodnionej z uwzględnieniem siły wyporu
- grubość i-tej warstwy górotworu [m]
- ciężar właściwy wody , przyjęto 0,010 MN/ - wysokość słupa wody w otworze badawczym odpowiadająca ciśnieniu hydrostatycznemu lub piezometrycznemu w poziomie wodonośnym [m]
4. Naprężenie pionowe w spągu j-tej warstwy zawodnionej.
[MPa] (4)
gdzie :
- Charakterystyczna wartość ciężaru objętościowego skały zawodnionej z uwzględnieniem siły wyporu


(…)

…)
gdzie:
- charakterystyczna wartość naturalnego ciężaru objętościowego skał nadległych [ MN/ ]
- współczynnik strukturalnego osłabienia skał w górotworze [ bezwymiarowy]
c'(n) - charakterystyczna wartość spójności efektywnej skały [MPa]
- charakterystyczna wartość efektywnego kąta tarcia wewnętrznego skały [o]
- współczynnik liczbowy 7. Głębokość graniczna.
a) Obliczeniowa wartość efektywnego kąta tarcia wewnętrznego skały. (7)
gdzie :
- charakterystyczna wartość efektywnego kąta tarcia wewnętrznego skały [o] - współczynnik materiałowy = 0,8 b) Głębokość graniczna warstwy skały zwięzłej.
[m] (8)
gdzie :
- głębokość krytyczna skały [m]
- obliczeniowa wartość efektywnego kąta tarcia wewnętrznego skały [o] c) Głębokość graniczna warstwy skały luźnej.
W skałach luźnych głębokości granicznej nie oblicza się, przyjmuje…
… normowe (charakterystyczne) obudowy szybów w skałach niezawodnionych.
a) Obciążenie normowe (charakterystyczne) obudowy szybów w skałach niezawodnionych dla skał zalegających powyżej głębokości krytycznej (H < Hkr ).
Przyjmuje się że dla skał zalegających powyżej gł. krytycznej obciążenie normowe obudowy wynosi = 0 b) Pozorny kąt tarcia wewnętrznego skały .
- dla skał luźnych bez spójności = - wzór…
… [ bezwymiarowy ]
wartość współczynnika należy przyjmować :
- w przypadku całkowitego uszczelnienia górotworu i zamknięcia poziomu wodonośnego nw = 0,1
- w przypadku ujęcia wody lub pełnego drenażu poziomu wodonośnego nw = 0,1 do 0,2
- w przypadku stosowania obudowy betonowej w warstwach wodonośnych o współczyniku filtracji nie większym od współczynnika filtracji obudowy nw = 1,1
- w pozostałych przypadkach nw…
… w świetle obudowy = 2,5[m]
c - długość żebra tubingu = 0,12 [m]
d - grubość ścianki tubingu = 0,1 [m]
e) wysokość powierzchni gładkiej tubingu
m
f) szerokość powierzchni gładkiej tubingu
m
gdzie:
R - zewnętrzny promień obudowy = 2,72[m]
n - ilość tubingów w pierścieniu obudowy = 12 [szt.]
13. Sprawdzenie obudowy na spłaszczenie z warunku Eulera
a) Obliczenie odległości środka ciężkości od osi obojętnej
m…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz