Hektometr - strona 17

Statystyka-skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy statystyki i demografii
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1575

, w którym występuje modalna, hm - rozpiętość przedziału klasowego, w którym występuje modalna, nm - liczebność...

Skrzynki biegów

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Cezary Panasiuk
 • Pojazdy samochodowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1561

(dlatego tu żądamy większych twardości rdzenia) •oznaczenia stosowanych stali: 19 HM, 15 HGM, 18 HGM, 18 HGT Ogólny...

Bolesław Leśmian Poezja Wybrane

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 133
Wyświetleń: 728

„niewiele, że mniej niż niebiesko”, ale myśli o sobie nie wiadomo co i bardzo się „dumnie napurpurza”. Hm...

Technologia chemiczna - wykład

 • dr Radosław Podsiadły
 • Chemiczne Technologie Organiczne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1673

    1 Technologia chemiczna organiczna zajmuje się wytwarzaniem produktów związanych z  codziennością:  tworzyw sztucznych, kosmetyków, barwników, detergentów. Głównie przetwarza  się surowce kopalne oraz surowce naturalne (odnawialne).  W technologii chemicznej organicznej można wyodrębnić cztery ...

Tranzystory polowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Waldemar Kuta
 • Elektronika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1267

\ WUDQ]\VWRUDU\V*G\8*6 83WR]SRZ\*V]HM]DOH*QRFLZ\QLND *H,' : PLDU Z]URVWX Uy*QLF\ SRWHQFMDáyZ SRPL G...

Fizyka atomowa

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2254

tak silne pola aby oddziaływanie S-O było pomijalnie małe. Musimy uwzględnić HM i HS-O Poprawka do energii...

Wykład o polimerach

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

Uwaga do wydania elektronicznego Prezentowane wydanie elektroniczne jest w zasadzie „wierną kopią” książki prof. Łużnego. „Przekład” – ze stanowiącego podstawę wersji „drukowanej” pliku WordPerfecta, do pliku Acrobata, wykorzystujący system LATEX – został wykonany przez studenta Wydziału Fizyki i I...