Heksan - strona 10

Chromatografia - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

(acetonitryl, metanol) lub nie mieszająca się (n-heksan). Woda ma tutaj siłę wymywać. 3) Chromatografia jonowa...

Produkty ropopochodne

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

się łatwo ekstrahować z wody eterem naftowym (temp. wrzenia 40-60°C) lub heksanem, a po odparowaniu...

Toksykologia - wyklad 10

  • dr inż. Anna Brzozowska
  • Toksykologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1155

-1,2-diol= 3 MCPD inne związki organiczne węglowodory alifatyczne np. heksan węglowodory aromatyczne...

Moment dipolowy - sprawozdanie

  • Politechnika Warszawska
  • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 476

. Przeprowadzono kalibrację dielektrometru po wypełnieniu kondensatora heksanem. c. Termostatowano kolejne roztwory...