Handel Wewnętrzny - strona 3

Odpowiedzialność z tytułu rękojmii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Minister Handlu Wewnętrznego może w drodze rozporządzenia...

Ruch konsumencki - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1673

konsumenckiej We wrześniu 1981r. w Instytucie Handlu Wewnętrznego i Usług sformułowano projekt ustawy o Związku...

Starożytność-historia gospodarcza

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

). Przedmiotem badań są dzieje poszczególnych działów gospodarki i rolnictwa, rzemiosła, przemysłu, handlu...

Istota i szczególne cechy usług

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft
 • Marketing w usługach
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1652

sektor współczesnej gospodarki " Handel wewnętrzny" nr 4-5, lipiec - październik 2003, 31-35 Istota...

Wstęp do prawa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

między centrum władzy Funkcje: - zewnętrzna ( ochrona przed obcymi państwami, polityka zagr., handel – wewnętrzna...

Wykład - systemy wielodewizowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2233

w handlu wewnętrznym w ramach wspólnoty. Największy udział w koszyku w 1990r. miała marka niemiecka - 30,4...