Gwizdek - strona 6

Sekrety negocjacji - Postawy negocjacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Psychologia zarządzania ludźmi Kształtowanie relacji pracowniczych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

gwizdka, a przegrywa - nawet w jednej chwili. Jest kilka skutecznych w tej fazie technik, które możesz...

Zarządzanie - sekrety negocjacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

gwizdka, a przegrywa - nawet w jednej chwili. Jest kilka skutecznych w tej fazie technik, które możesz...

Nawigacja - Oranjestad (Aruba)

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

. Przed przybyciem na pozycję pilotową od NW wejścia nadaje się 2 sygnały pilotowe ( 2 długie gwizdkiem lub syreną...

Amerykańska polityka zagraniczna- wykład 10

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Lewicki
 • Amerykanska Polityka Zagraniczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 903

, albo powinna się wycofać; bo angażowanie się na pół gwizdka na dobra sprawę nic nie daje. Johnson wybiera opcję znacznie...

Przykładowe zabawy i gry

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Gry i zabawy ruchowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1911

siedzą w kole, a jeden z szóstkowych stoi w środku z chustą na ręku. Na sygnał dany gwizdkiem...

Wykorzystanie urządzeń w biomechanice

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Biomechanika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

przed pierwszym gwizdkiem. Jednakże niekiedy niezbędna jest rejestracja dłuższych fragmentów ruchu, np...

Nauki o Komikowaniu - notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1687

na skrzyżowaniu, gwizdek sędziego, Znaki ukazujące stan (wskazówki zegara), przypominają (zakładka w książce...

Kampania wrześniowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1827

"Schleswig-Holstein" przesunął się z głębi kanału portowego do tzw. Zakrętu Pięciu Gwizdków i o godz 4:48...

Nauki o komunikowaniu - notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 2114

2012-01-07  1  Nauki o komunikowaniu   Szkicownik pomocny do nauki  Tylko do użytku wewnętrznego    Wydawnictwa periodyczne   „Zeszyty Prasoznawcze" (od 1956)   „Rocznik Histori  Prasy Polskiej" (od 1998)    „Studia Medioznawcze" (od 2000)    „Media i Kultura" (od 2006)    „Rocznik Prasoznaw...