Gubernia - strona 3

Ziemie polskie u schyłku XIX w

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

, a te na 77 powiatów. Po upadku odrębności Królestwa przemianowanego w 1837 na gubernię, w 1842 obwody...

Rosja administracja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
 • Historia administracji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1267

w każdym powiecie ustanowiono wojewodów mianowanych przez cara wspólnie z Dumą Bojarską. Utworzono gubernie...

Górny Śląsk - geografia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

→ gubernia wileńska i grodzieńska - choć na tych terenach Litwini stanowią mniejszość Od jesieni 1918...

Powstanie styczniowe - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1379

, marszałków szlachty w guberniach Ściśle uregulowano komp. Namiestnika - zastępuje monarchę, władza cywilna...

Księstwo warszawskie - opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

. Stan lasów i stan ich urządzenia był zresztą różny w różnych częściach kraju. W guberni warszawskiej...