Historia administracji - test - Szkoła Prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia administracji - test - Szkoła Prawa - strona 1 Historia administracji - test - Szkoła Prawa - strona 2 Historia administracji - test - Szkoła Prawa - strona 3

Fragment notatki:

Historia późnonowożytna - na ziemiach polskich ( 1795 - 1918 )
Na czele departamentu w Księstwie Warszawskim stał:
a) landrat
b) naczelnik
c) prefekt ( podporządkowany ministrowi spraw wewnętrznych) d) prezydent
przy prefekcie działała rada prefekturalna, składała się z 3-5 radców- mianowanych przez króla.
Departamenty w Księstwie Warszawskim dzieliły się na:
a) gminy wiejskie i miejskie
b) powiaty c) prowincje
W Królestwie Kongresowym ( 1815-1830) ustanowiono komisje rządowe w liczbie:
a) 2
b) 3
c) 5
d) 7
Powiatami zarządzali w Księstwie Warszawskim:
a) prefekci
b) podprefekci c) wójtowie
d) sołtysi
W miastach municypalnych organami samorządowymi były:
a) rady municypalne ( liczyły 30 osób)
b) rady prefekturalne
c) rada miejska
W Księstwie Warszawskim w 1809r. w miastach administracja należała do:
a) burmistrza
b) honorowych ławników
c) burmistrza i honorowych ławników
We wsiach (Księstwo Warszawskie) władza administracyjna należała do:
a) wójta b) sołtysa
c) prefekta
W Warszawie najpierw powołano:
a) Szkołę Prawa
b) Szkołę Nauk Administracyjnych
c) Szkołę Prawa i Administracji
d) Uniwersytet Warszawski W Księstwie Warszawskim sądownictwo administracyjne liczyło instancji:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
W pierwszej instancji sądownictwo administracyjne w Księstwie Warszawskim. sprawowała(y):
a) Rada Stanu ( w drugiej instancji )
b) rady prefekturalne
c) ławnicy
Komisje powołane dekretem w 1808r. do przeprowadzania egzaminów na posady urzędnicze to:
a) Najwyższa Komisja Egzaminacyjna ( przeprowadzała egzaminy na wyższe stanowiska)
b) komisje departamentalne ( przeprowadzała egzaminy na niższe stanowiska)
Najwyższa Komisja Egzaminacyjna i komisje departamentalne
W Królestwie Polskim funkcje rządu pełniła:
a) Rada Stanu
b) Rada Ministrów
c) Rada Administracyjna
d) Rada Państwa
Decyzje Rady Stanu w Księstwie Warszawskim podlegały zatwierdzeniu z wyjątkiem:
a) rozstrzygnięć kompetencyjnych
b) decyzji o pociągnięciu do odpowiedzialności
c) wyroków administracyjnych
d) wyroków kasacyjnych

(…)

… Warszawskie terytorialnie podzielono na:
a) departamenty, powiaty oraz gminy wiejskie i miejskie b) departamenty i powiaty
c) gminy wiejskie i miejskie Wolne Miasto Gdańsk powstało na mocy układu w Tylży z 1807r.
Urząd gubernatora francuskiego w Gdańsku utworzono w roku:
a) 1806
b) 1807 ( sprawował ten urząd aż do 1814r. generał J. Rapp)
c) 1808 Najważniejszym organem miejskim w Wolnym Mieście Gdańsk była:
a) Ława
b) Senat (składał się z 12 osób: 4 burmistrzów i 8 senatorów)
c) Komisja Szesnastu
Funkcje sądownicze w Wolnym Mieście Gdańsk sprawowała:
a) Ława zwana Drugim Ordynkiem
b) Trzeci Ordynek
c) Komisja Szesnastu
Komisję Szesnastu wybrano do: ( do której wchodziło po 4 przedstawicieli z każdego kwartału)
a) załatwiania spraw bieżących
b) administrowania miastem
c) utrzymywania stosunków z gubernatorem…
…. Szkoły Głównej w Warszawie)
W dniu 15.05.1815 roku utworzono Wielkie Księstwo Poznańskie / zabór pruski /
W Wielkim Księstwie Poznańskim utworzono urząd:
a) namiestnika królewskiego
b) gubernatora c) prezydenta
W 1824 roku w Księstwie powołano:
a) zgromadzenie prowincjonalne zwane Sejmem
b) stanowe zgromadzenie prowincjonalne
c) zgromadzenie powiatowe Organem doradczym landratów w zarządzaniu powiatem były utworzone w 1828 roku:
a) obwody rejencyjne ( rejencje)
b) sejmiki powiatowe c) zgromadzenia powiatowe Na czele prowincji w Wielkim Księstwie Poznańskim w 1815 roku stał:
a) nadprezydent (mianowany przez króla)
b) prezydent c) landrat Prowincje dzieliły się na:
a) powiaty
b) obwody rejencyjne ( rejencje) - których było od 2- 4 w każdej prowincji
c) gminy Władza administracyjna i policyjna w rejencji…

Gubernie w Królestwie Polskim ustanowiono w roku:
a) 1815
b) 1832
c) 1837
d) 1843
Delegacja Administracyjna pełniła funkcje sądu administracyjnego w zaborze rosyjskim w latach
a) 1809 - 1814
b) 1816 - 1822
c) 1822 - 1840
d) 1840 - 1861
Urząd namiestnika zlikwidowano w zaborze rosyjskim w roku:
a) 1861
b) 1864
c) 1874
d) 1906
Samorząd w zaborze rosyjskim ustanowiony w roku 1864 składał się z:
a) gromad…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz