Wykład- Rady Gubernialne, Gubernator, aparat urzędniczy w Królestwie Polskim

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3710
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład- Rady Gubernialne, Gubernator, aparat urzędniczy w Królestwie Polskim - strona 1 Wykład- Rady Gubernialne, Gubernator, aparat urzędniczy w Królestwie Polskim - strona 2 Wykład- Rady Gubernialne, Gubernator, aparat urzędniczy w Królestwie Polskim - strona 3

Fragment notatki:

Wykłady przeprowadzone przez dr Tomasza Kubickiego z Uniwersytetu Łódzkiego. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 5 stron. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: Zmiany w ustroju państwa po powstaniu listopadowym, pojęcie gubernie, geneza zmian z 1861 roku, zmiany po po wstaniu styczniowym, Kompetencje Gubernatora, Uprawnienia gubernatora, strajki o charakterze gospodarczym, Urzędnicy-aparat urzędniczy w Królestwie Polskim, Wymagania zawodowe urzędników, rusyfikacja w wymiarze sprawiedliwości, Przedmioty egzaminacyjne, 3 klasy urzędów, 1859 rok -nowa ustawa o służbie cywilnej, Rada Administracyjna, Najważniejsze obowiązki urzędnicze, Listy konduity, Obowiązek służby wojskowej urzędników, Urlopy urzędników. Notatka zawiera również zagadnienia do egzaminu na temat emerytur.

Zmiany w ustroju państwa dokonay się po powstaniu listopadowym. Z jeden strony miała to być represja, a przy okazji również zmiany w organizacji zarządu terenowego w administracji terytorialnej.
1837- w tym roku zmieniono nazwę tych dużuch jednostek terytorialnych. Były województwa, a pojawiły się gubernie. Wzorzec rosyjski zaczyna wchodzić. Siłą rzeczy musiały zmienić się równiez organy władzy. Na szczeblu województwa działały komisje wojewódzkie, pojawiły się rządy gubernialne. Prezes-Gubernator.
Sama nazwa jednostki spowodowała zmianę w nazewnictwie urzędów. Obwody-w 1842 przemianowano na powiaty. Zmiana jednostki musiała spowodować zmianę w nazewnictwie tych którzy w ramach tej jednostki sprawują władze.
Komisarze obdodowi-stali się Naczelnikami Powiatów. Lata 1842-1844 jednostki staja się magistratami, zamist urzędów municypalnych były magistraty. Nazwa inna, organizacja taka sama jak przed zmianą. Za gminy uważano obszar 10 gospodarstw, od 1859 gmina może być obszar który liczy 50 gospodarstw. Stwierdzono, że w jednej gminie może być tylko jeden wójt. W każdej wiosce był sołtys. DO 1861 NIE MA SAMORZĄDU W KRÓLEWSTWIE POLSKIM. Zmiany w 1861 roku zostały spowodowane odwilżą posewastopolską, woją krymską idt. Przejawem tej odwilższy jest ustanowienie władzy cywilnej i pojawia się aleksander wielopolski, tworzone są organy samorządowe. Tworzone są rady powiatowe i Rady Gubernialne. 28 miast miało mieć również Rady Miejskie. Samorząd powiatow i samorząd na szczeblu Guberni.
Rady Gubernialne nie zostały wprowadzone w życie. Powiatpowe działałały w miastach.
Co się zmikeniło po po wstaniu styczniowym. 1866 pojawia się 10 guberni. Chodziło aby zwiększając liczbę guberni zwiększyć również element nacisku. W ramach mniejszej jednostki łatwiej nadzrorwać działania mieszkańców. Gubernią zarządza Gubernator. mamy również wice gubernatora.
Komptencje Gubernatora:
-jest przedstawicielem władzy rządowej
-zwierzchnikiem całej administracji w guberni
-pod jego przewodnictwem pracuje rząd gubernialny; rząd działa w ramach kolegialności ograniczonej-funkcj naradcze i funkcje wykonawcze, realizowane jednoosobowo przez gubernatora
Uprawnienia gubernatora:
-policyjne-policja polityczna, prawo wydawania rozporządzeń policyjnych, nadzorowanie, cenzura wydawnictw, które ukazują się na terenie gubernni
-nadzrorwanie kościoła katolickigo i samorządu, który działa realnie
-nominowanie i kontrolowanie wszystkich urzędników gubernialnych
lata 60-70-pojawiaja się również strajki o charakterze gospodarczym. Gubernator posiadał prawo zzysłania w trybie administracyjnym do wybranych guberni, są to gubernie syberyjskie. Realizując uprawnienia musiał kortzystać z aparatu. p

(…)

… kancelaryjno-biurowe-procdura sporządzania dokumentów, tajemnica służbowa, państwowa
Poprawki: 2 razy można przystępować było do egzaminu. Wszytskie urzędy podzielono na klasy, były 3 klasy tych urzędów.
1.Klasa najniższa-wójtowie, sołtysi, woźni, pracownicy kancelelarii, aptekarze, wójt, nazdorca dróg mostów
2.Klasa II-komisarze policji, skarbowi, poczmistrz, geometra, burmistrz, ławnicy
Członkowie…
… obowiązki urzednicze:
-bezwzględne przestrzeganie prawa i rozkazów przełożonych
-trzeba wykonać polecenie przełożonego, ale poinformować przeożonego że to wg nas naruszenie prawa
-można było występować ze skargami na urzędników, rozbudowano system kar jakie można było nałożyć na urzędników; kary porządkowe, dyscyplinarne i kary kryminalne. Nie ma postępowania, procedury jak ma być prowadzone postępowanie…
… i pospolitego ruszenia. Urlopy-bezpośredni przełożony wyraża zgodę; to nie jest prawo, urlop jest przywilejem. Są zasady udzielania urlopów, nie mozna ich udzielac częściej niż 2 razy w roku. Dłuższy urlop to urlop powyzej 29 dni, zgodę na to musiała wyrazić komisja nominacyjna lub cała rada administracyjna.
Wyjazdy zagraniczne wymagają zgody władzy zwierzchniej. Nowe wymogi-zgoda władzy przełożonej…
… mieszkańców drugich prowincji cesarstwa. Istotne zmiany pojawiły się w 1836 roku; pojawiła się kwalifikacja nowych urzędów cywilnych. Znajomość języka Rosyjskiego daje pierwszeństwo przyjmowania na stanowiska cywilne. Od 1841 roku nie można było przyjmować na urząd osób które nie znają języka rosyjskiego. Prowadzono klasy urzędników wg wzorów rosyjskich, 10 klas urzędników, ministrowie to np. urzędnicy 3…
… urzędniczemu.
W Królestwie polskim wynagrodzenie było płacone w sposób regularny.Wyżsi urzędnicy zarabiali bardzo dobrze, natomiast Ci od średniego szczebla średnio. Prezydent Warszawy rok 1862-3750 rubli rocznie, archiwista 300 rubli rocznie, woźny 100 rubli rocznie. Dentysta 150 rubli rocznie, chirurg 300 rubli, robotnicy rubel dziennie , muraż 120 kopijek.
Co można byla za to kupić?
Nauka i utrzymanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz