Grupa ilorazowa definicja - strona 7

Zarządzanie projektami - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 525
Wyświetleń: 5614

oceny agregatowej, a więc wielokryteryjnej, zaś posługiwanie się skalą przedziałową i ilorazową sprawia...

Podstawowe typy definicji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

Podstawowe typy definicji Definicje wyraźne i kontekstowe W naszych definicjach w członie...

Statystyka - teoria

 • Statystyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2317

grupowanie wyników badań Typologiczne - polega na wydzielaniu bardziej jednorodnych grup np. podział ludności...

Pytania z teologii pastoralnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Grupa 1 Definicje, przedmiot materialny i formalny, specyfika t.p., metody Funkcje...

Metody porządkowania nieliniowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2002

opisujące obiekty powinny być mierzone na skali przedziałowej lub ilorazowej zmienne powinny zostać poddane...

Algebra zbiorów - wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

). Definicja Zbiór, który zawiera skończoną liczbę elementów nazywa się zbiorem skończonym. A= { a1, a2, … , an...

Regresja wieloraka.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ekonometria
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1099

niezależnej na poziomie skali interwałowej czy nawet ilorazowej, i w sposób sztuczny sprawdzać ją na poziom...