Grupa ilorazowa cykliczna - strona 2

Glukoza

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1260

Krystaliczna glukoza ma budowę cykliczną. Sześcioczłonowy pierścień hemiacetalu powstaje w wyniku...

Grupy cykliczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1477

} = Niech G - grupa cykliczna G = Mamy G = {gn : nZ } RozwaŜmy homomorfizm: f: Z → G n a gn...

Pytania na zaliczenie algebra cz 3

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Sylwia Cichacz
 • Algebra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1386

, czy odwzorowanie f (2k ) = k − 1 jest izomorfizmem grup (D, ◦) oraz (Z, +). b) Czy grupa (D, ◦) jest cykliczna...

Pytania na zaliczenie algebra cz 4

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Sylwia Cichacz
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1162

∈ N ∪ {0}. 3. Dla każdego a ∈ Z∗ wyznaczyć podgrupę a i określić rz a. Czy Z∗ jest 9 9 grupą cykliczną...

Grupy ilorazowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

. DEF: :: Grupę G/H o której mówi powyŜsze stwierdzenie nazywamy grupą ilorazową grupy G...

Algebra zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

´) tej grupy. n Udowodnij, ze (zawsze, niezale˙ nie od powy˙ szego) je´li grupa ˙ z z s G =< a > jest cykliczna...