Grupa hydroksylowa - strona 16

Wykład o polimerach

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Praca inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141

¿y od oddzia³ywañ miêdzy jego sk³adnikami. Dziêki silnym oddzia³ywaniom grup hydroksylowych pochodz...

Biochemia funkcjonalności tkanek

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • dr Kamila Stach
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2863

i galaktozylowa dołączają reszty glukozy lub galaktozy do grup hydroksylowych określonych reszt hydroksylizyny...