Gronkowce - strona 8

Metody rozdziału białek

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Proteomika
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2898

komórkowe, retikulum endoplazmatyczne, rybosomy, mitochondrium) i komórki bakteryjne (np. gronkowiec...

Notatki z wykładu Mikrobiologia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Marianna Tokarczyk
 • Mikrobiologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2226

dodatnie Rodzaj Staphylococcus (gronkowce) - preferuje warunki tlenowe, mogą żyć jak względne beztlenowce...

Mikrobiologia - wykład 13

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1589

oporności np. na erytromycynę (gen eryC), streptomycynę (gen rpsL), czy linkomycynę (gen linB). U gronkowca...

Choroby dróg oddechowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Pulmonologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1659

niewydolność oddechowa e) ARDS f) Posocznica Ropień płuca – wywołany przez gronkowca. Powstaje ubytek płucny...

Patologia sutka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Patomorfologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2156

gronkowcem) lub ropowicy (zakażenie paciorkowcem) Zapalenie sutka przewlekłe gruźlica o typowej ziarninie...