Diagnostyka zakażeń układu moczowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagnostyka zakażeń układu moczowego - strona 1 Diagnostyka zakażeń układu moczowego - strona 2 Diagnostyka zakażeń układu moczowego - strona 3

Fragment notatki:


3 0 Diagnostyka zakażeń układu moczowego BOŻENA DUDKIEWICZ Infekcje układu moczowego są jednym z częściej występujących zakażeń u ludzi. Infekcja układu moczowego może dotyczyć:
górnych dróg moczowych, tzn. miąższu nerki lub moczowodów,
dolnych dróg moczowych, obejmujących pęcherz i cewkę moczową oraz gru­czoł krokowy (prostatę) u mężczyzn.
Prawidłowe drogi moczowe mają tendencję do samowyjaławiania. Do czynników chroniących układ moczowy przed zakażeniem należą:
mechaniczne wypłukiwanie drobnoustrojów w czasie opróżniania pęcherza moczowego,
kwaśny odczyn moczu i wydzieliny pochwy,
obecność białka Tamma-Horsfalla, które zapobiega przyleganiu bakterii,
naturalna mikroflora okolicy cewki moczowej i ujścia cewki moczowej, hamu­jąca wzrost i przyleganie bakterii (tab. 30.1 i 30.2),
bakteriobójcze działanie mukopolisacharydów błony śluzowej pęcherza moczo­wego,
obecność wydzielniczej immunoglobuliny klasy IgA,
fagocytarna aktywność leukocytów,
zluszczanie się komórek nabłonka wyścielającego drogi moczowe,
przeciwbakteryjne działanie wydzieliny gruczołu krokowego.
Tabela 30.2. Flora fizjologiczna okolicy cewki moczowej Slaphylococcus epidermidis Lactobacillus spp. Cotynebacterium spp. Bacieroides spp. Streplococcus spp. a-hemolizujący
Przyczyny zakażenia dróg moczowych mogą być różnorodne. Bakterie mogą się przedostać do układu moczowego:
drogą wstępującą przez cewkę moczową (zakażenie urogenne),
drogą krwionośną (zakażenie hematogenne),
drogą naczyń chłonnych (zakażenie limfogenne),
przez ciągłość tkanek,
przez przetoki między drogami moczowymi a pochwą lub macicą,
przez przetoki moczowodowo-pęchcrzowo-jclitowc. Zakażeniom dróg moczowych sprzyjają:
wady anatomiczne i czynnościowe powodujące zastój i wsteczny odpływ moczu (przerost lub rak gruczołu krokowego, neurogenne zaburzenia czynności pęcherza, zaburzenia odpływu pęcherzowo-moczowodowego - wsteczne zawirowania, zwężenie moczowodów),
obecność kamieni w drogach moczowych,
zmiany w układzie moczowym spowodowane ciążą, cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym,
leczenie immunosupresyjne,
choroby nowotworowe,
niektóre zabiegi diagnostyczne lub lecznicze w obrębie dróg moczowych: cewnikowanie pęcherza moczowego, cystoskopia, przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego.
Zakażenia układu moczowego należą do najczęstszych zakażeń szpitalnych, a większość związana jest z cewnikowaniem chorych.
Najczęstsze czynniki etiologiczne zakażeń układu moczowego przedstawiono w tabeli 30.3.


(…)

… kolonii wyrosłych na podłożach stałych.
Przyjmowane obecnie w wielu laboratoriach kryteria wykazania znamiennej bakteriurii (bakteriomoczu) są następujące.
252 I
Bakteriurię znamienną stwierdza się, gdy w moczu wykryto:
& 102E. coli/mŁ lub 105 CFU innych pałeczek/mL - u kobiet z objawami klinicznymi zakażenia układu moczowego,
102 CFU 5. saprophyticus lub innych ziarenkowców/mL - u osoby z ob­jawami zakażenia układu moczowego,
5= 103 CFU/mL - u mężczyzn z objawami klinicznymi zakażenia układu mo­czowego,
102 CFU/mL - w moczu pobranym przez nakłucie nadłonowe u osoby z objawami zakażenia układu moczowego,
2* 105 CFU/mL w kolejnych dwóch próbkach moczu - u osób bez objawów zakażenia układu moczowego; dla wykrycia bezobjawowej bakteriurii (ang. asymp-tomatic bacteriuria); u ciężarnych kobiet wystarczy…

z cewnikowaniem pęcherza moczowego
Escherichia coli Klebsieila pneumoniae Proteus mirabilis Pseudomonas spp. Candida spp.
Przewlekle lub nawracające zakażenia dróg moczowych
Escherichia coli
inne pałeczki Enterobacteriaceae
cztery godziny). Istnieje jednakże opinia, że wobec obniżenia kryterium bakteriurii znamiennej do 102 komórek/mL dla E. coli można właściwie zinterpretować każdy posiew moczu. Mocz…

a. U mężczyzny:
dokładnie umyć ręce wodą i mydłem, osuszyć
po odciągnięciu napletka i umyciu okolicy ujścia cewki moczowej wodą i myd­łem (najlepiej używając jałowej gazy) oddać pierwszy strumień moczu do toalety, a następnie do jałowego pojemnika na mocz. Należy unikać przypadkowego zanie­czyszczenia brzegów i wewnętrznej powierzchni pojemnika.
b. U kobiety:
dokładnie umyć ręce wodą i mydłem, osuszyć
dokładnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz