Granica proporcjonalności wzór - strona 23

Termodynamika

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

tej skali prowadzimy większość obliczeń. Skale termometryczne można przeliczać według wzorów: gdzie: T...

Całka Lebesgue'a

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1043

) , ( ) , - nie jest przestrzenią zupełną (c. Cauchy'ego) Ale nie ma granicy w Jeżeli ciąg Cauchy'ego ma granicę...

Krzywe interakcji

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2478

ze zbrojeń nie osiąga się granicy plastyczności, trzeba do wzoru (PCTs) lub (PCCs) podstawić odpowiednie...

Zginanie ze ścinaniem belek

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1365

• JeĞli dodatkowo w przekroju działa moment skrĊcający i przy VEd0,5Vpl,T,Rd, to stosuje siĊ wzór...

Wyznaczanie pola powierzchni

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1631

w granicach odchyłki dopuszczalnej uzaleŜnionej od skali mapy wyraŜonej wzorem (12.11) [J. Ząbek i inni]: 12 d...

Wykład - Statystyka matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

działania: korzystamy z wzoru interpolacyjnego: , gdzie: - dolna granica przedziału mediany; - pozycja...