Granica proporcjonalności a granica plastyczności - strona 3

Naprężenia własne- opracowanie

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Robert Biernacki
  • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

naprężeniami chwilowymi. Naprężenia przekraczające granicę plastyczności niejednorodnych obszarów ciała...

Zadania i rozwiązania - Umocnienie roztworowe

  • Politechnika Wrocławska
  • Projektowanie materiałów inżynierskich i technologia procesów materiałowych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 987

atomowych, stopień niedopasowania − = ∗ 100% = −21,7% - Wzrost granicy plastyczności aluminium przy dodaniu...

Mechanika gruntów-kolokwium nr 1

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Mgr inż. Zofia Zięba
  • Mechanika gruntów
Pobrań: 413
Wyświetleń: 861

, biorąc pod uwagę, że: Gęstość właściwa szkieletu gruntowego- 2,65 g/cm3 Granica plastyczności- 11...