Granica proporcjonalności a granica plastyczności - strona 2

Stopy żelaza - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inz. Hanna Marszałek
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

niskowęglowej (wyraźna granica plastyczności) RE - granica sprężystości RH - granica proporcjonalności (prawo...

Nauka o materiałach - wykład 9

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 980

o Materiałach Treść wykładu: 1. Odkształcenie plastyczne 2. Parametry makroskopowe 3. Granica plastyczności 4...

Wytrzyma

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Materiałowznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1638

plastyczności R0,2 umowna granica plastyczności W zakresie sprężystym OA zachodzi proporcjonalność...

Badanie granic konsystencji-sprawozdanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1106

skurczalności ws, między stanem półzwartym a plastycznym -granica plastyczności wp a między stanami plastycznym...

Umocnienie - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Umocnienie. Stan zgniotu charakteryzuje się wzrostem własności wytrzyma-łościowych (granic...

Oznaczanie konsystencji gruntów spoistych

 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • dr inż. Jakub Mazurek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3388

przez to: wilgotność naturalną, granicę płynności, granicę plastyczności, stopień plastyczności oraz stanu gruntu...