Gramota

note /search

Ustawodastwo państwowe i partykularne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742

- czyli ustawnyje gramoty - dźwińska z 1397 r - autor książę Wasyl, białojezierska - Iwan III, 1488 - opierały...

Historia państwa i prawa - wykład 3

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1337

Prawdzie, przywilejach terytorialnych (tzw. Ustawnych Gramot), ale w większości zawierał rozwiązania nowe...

Opracowanie Sójki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 2639
Wyświetleń: 3696

zbiór (Iwan III) - Sudiebnik - prawo zwyczajowe i Ruska Prawda, przywileje terytorialne (Ustawny Gramot...

Powszechna historia państwa i prawa - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 3850
Wyświetleń: 7826

Definicje państwa:Arystoteles - wytwór naturalnego instynktu (św. Tomasz z Akwinu, Gracjusz);teistyczne - udział sił boskich, władza pochodzi od Boga (św. Augustyn - V w.), do Wielkiej Rewolucji Francuskiej (jeszcze w XIX w.);L. Gumplowicz - przemoc, na drodze podb...

Prawo w starożytności - Prawo prymitywne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2373

PRAWO W STARO Ż YTNO Ś CI OG Ó LNE WIADOMO Ś CI O POCZ Ą TKACH PRAWA Pojęcie i geneza prawa. „Prawo" w węższym znaczeniu - system norm postępowania wydanych lub uznanych przez władzę państwową, wyrażających interesy rządzących w danym ustroju politycznym grup społecznych, a realizowanych za pomocą ...

Historia powszechna - skrypt.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 2968
Wyświetleń: 5117

CZĘŚĆ I - STAROŻYTNOŚĆ ROZDZIAŁ I - MONARCHIE DESPOTYCZNE I IMPERIA WSCHODU § 2 - Ustrój społeczny despotii kapłani - najważniejsza pozycja w państwie, grupa zamknięta, dziedziczna, na czele stał arcykapłan, w Egipcie grupa wyższa (ojcowie lub słudzy boży) i niższa (czyści), posiadali ziemie z nada...