Metody językoznawstwa historycznego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody językoznawstwa historycznego - wykład  - strona 1 Metody językoznawstwa historycznego - wykład  - strona 2

Fragment notatki:

Językoznawstwo historyczno-porównawcze jako przejaw paradygmatu indukcjonistycznego
Wady metodologii historyczno-porównawczej:
niemożliwa jest naukowa obserwacja bez żadnych założeń teoretycznych - nie wiedzielibyśmy wówczas, co mamy obserwować
rozpatrywanie faktów językowych w oderwaniu od innych faktów nie daje pełnego obrazu języka Metoda glottochronologii Morris Swadesh (1909-1967) Po upływie tysiąca lat w języku zachowuje się 81% morfemów ze słownictwa podstawowego (wskaźnik 0,81).
Metoda filologiczna
Ortografia oddaje fonologiczną budowę wyrazów z przeszłości: angielska z XIV w., polska z XVI w. rz (niegdyś znak głoski innej niż ż)
ą (niegdyś a nosowe)
ł (niegdyś głoska podobna do l)
ó (niegdyś głoska inna niż u, podobna do o)
Gramota nowogrodzka z r. 1160-1180 Mieszanie liter dla głosek `a i ę świadczy o przejściu `ę a w XII w.:
+ o[tъ] gostęty kъ vasilъvi eže mi otьcь daęlъ i rodi sъdaęli a to za nimъ a nyně vo dę novuju żenu a mъně ne vъdastь ničь tože i zbivъ ruky pustilъ že mę a inu ju poęlъ doedi dobrě sъtvorę
 `Оd Gostiaty do Wasyla. Co mi dał ojciec i rodowi przydali, to za nim. А teraz, biorąc nową żonę, mnie nie daje nic. Uderzywszy w ręce [znak nowej umowy], wygnał mnie, a inną pojął. Przyjedź, łaskę czyniąc.' Metoda geografii lingwistycznej
Która wymowa jest starsza?
Metoda rekonstrukcji wewnętrznej
Strukturalizm, XX wiek
gdy badane elementy są w jednym tylko języku,
gdy badamy język izolowany. Która konstrukcja/forma jest starsza:
bądź wola Twoja czy niech będzie wola Twoja?
tymi słowy czy tymi słowami?
Starsze są bądź wola, słowy, bo: formy nieregularne są zwykle starsze,
formy zanikające są zwykle starsze, formy analityczne są zwykle nowsze niż synonimiczne syntetyczne,
w tekstach liturgicznych i we frazeologii łatwiej zachowują się archaizmy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz