Gramatyka historyczna języka francuskiego - strona 7

Polonistyka część 2

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Ewa Kozak-Czyżewska
  • Metodyka kształcenia polonistycznego
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3479

i pisania, oraz o strukturze i formach języka. Cele nauczania gramatyki: 1) Kształcenie umiejętności...

Historia komunikowania

  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4893

- Zbieracza” Alternatywa II: wzbogacenie gramatyki języka o czas przeszły i przyszły po zmianie sposobu...

Zabór pruski - szkolnictwo i wychowanie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dr hab. Agnieszka Wałęga
  • Historia wychowania
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1792

, przekształcony z czasem, w pierwszą polska fabrykę maszyn i narzędzi rolniczych. Wydał podręczniki gramatyki...

Wynalazek druku.

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Aleksandra Różycki
  • Historia książki polskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1176

podręczniki gramatyki łacińskiej Aeliusa Donata (IV w. n.e.). Gutenbergowi zależało na dostarczeniu na rynek...