Gradient prędkości - strona 5

Wykład 03 Przepływy płynów cd

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Wojciech Stanisław Skrzypiński
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1302

, występuje pewien gradient prędkości. Jeśli rozpatruje się przekroje położone coraz dalej od ściany...

Biprocesy - test

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

lepkością płynu. η=-(dx/du)τ =- τ/(du/dx) τ-naprężenie styczne, du/dx - gradient prędkości pomiędzy 2...

Fizyka- wykład 1

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Krystyna Helena Kobylańska-Szkaradek
 • Fizyka
Pobrań: 301
Wyświetleń: 868

naczynia pozostają w spoczynku. W cieczy wytwarza się gradient prędkości warstwy cieczy których głębokości...

Bioreaktory - wykład

 • dr inż. Włodzimierz Sokół
 • Bioenergetyka
Pobrań: 819
Wyświetleń: 4067

tłokowym nie ma gradientu prędkości. W praktyce występuje samoistne mieszanie. Ciecz rzeczywista ma pewną...

Definicja - fizyka

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 6153

? -współczynnik proporcjonalności/zależy od rodzaju substancji i od temp. dv/dx- gradient prędkości LICZBA...

Biofizyka- pytania na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Langner
 • Biofizyka
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1911

) gradientem potencjalu elektrostatycznego c) gradientem potencjalu chemicznego d) gradientem prędkości 17...

Właściwości wody morskiej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 777

cząstek z jednego miejsca na drugie wywołane powtarzającą się dyfuzją turbulentną wzdłuż gradientu...

Ciecze

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1330

, 10 – lepkość cieczy, maleje ze wzrostem temperatury S – pole powierzchni warstwy – tzw. gradient...

Metody opisu ruchu płynu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

prostopadłościennego elementu płynu na płaszczyznę xy (rys. 2.9) i założymy, że gradienty prędkości wynoszą odpowiednio...