Gradient potencjału

note /search

Faza jasna fotosyntezy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Biologia roślinna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1652

potencjału elektrochemicznego ; 2. zamiana gradientu potencjału elektrochemicznego w energię chemiczną...

KOMÓRKA NERWOWA 2

Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

ośrodka Uwzględniając oprócz siły pola elektrycznego gradient potencjału chemicznego: Potencjał k...

Analiza lądowa - Wykład 10

  • Politechnika Wrocławska
  • Analiza śladowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

elektrycznym o dużym gradiencie potencjału (jonizujemy przy słabej [łagodnej] fragmentacji = otrzymujemy jony...

Gospodarka woda - wykład 2

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Biologia roślinna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1603

, zgodne z gradientem potencjału chemicznego przemieszczanie się cząsteczek wody przez błony...