Globalizacja działalności gospodarczej - strona 94

Nowe ruchy polityczne

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1211

. Dieter Rucht: protest – zbiorowa działalność polegająca na formułowaniu i artykułowaniu na forum...

Faktografia- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

. Społeczeństwo wybiera lokalizację dla działalności gospodarczej, buduje infrastrukturę techniczną i ekonomiczną...

Zarz_dzanie finansami przedsi_biorstwa

  • Politechnika Warszawska
  • dr Agnieszka Skala-Poźniak
  • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności gospodarczej firmy Zarządzanie finansami...

Kontrolowanie przedsiębiorcy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Iwona Mika
  • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1477

z naruszeniem przepisów regulujących zasady i tryb kontroli działalności gospodarczej:  Sprzeciw – rozpoznawany...