Euro - pieniądz międzynarodowy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Euro  - pieniądz międzynarodowy - wykład - strona 1 Euro  - pieniądz międzynarodowy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Euro  - pieniądz międzynarodowy     Korzyści z wykorzystania euro w mechanizmie wzrostu  konkurencyjności podmiotów gospodarczych i gospodarek krajów  Eurolandu są następujące:  •  przedsiębiorstwa w krajach członkowskich UE mają możliwość  zredukowania kosztów działalności o koszty, które przedtem  trzeba było ponosić z tytułu wymiany jednej waluty na drugą  (koszty transakcyjne);     •  wyeliminowana została niepewność przedsiębiorstw wynikająca  ze zmienności kursów walutowych w obrotach między państwami  członkowskimi UE,   •  euro pozwala przedsiębiorstwom unikać ryzyka kursowego i  zabezpieczać się przed nim;   •  prostsze staje się zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach;  •  duża przejrzystość rynku finansowego i gospodarczego ze  względu na możliwość porównywania cen wyrażonych w jednej  walucie (w euro);  •  możliwy jest lepszy wybór przez przedsiębiorstwa towaru, usługi  lub warunków ich kupna i sprzedaży,    •  przedsiębiorstwa utrzymują lepszą ofertę usług bankowych w  wyniku wzrostu konkurencji w sferze podmiotów finansowych;   •  przy dużej stabilności euro możliwe staje się osiąganie niższych  kosztów finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw;     •  euro przez ograniczanie kosztów działalności przedsiębiorstw  przyczynia się do rozwoju powiązań handlowych i kapitałowych  pomiędzy podmiotami gospodarczymi z krajów członkowskich UE,  w ten sposób przyczyniając się do integracji rynku finansowego;  •  wzrost konkurencji w sektorze finansowym oraz na rynkach  towarowych powoduje potrzebę zreformowania rynku pracy, co  skutkuje powstaniem nowych miejsc pracy.    ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz