Cele wspólnot Europejskich i cele UE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele wspólnot Europejskich i cele UE - strona 1 Cele wspólnot Europejskich i cele UE - strona 2

Fragment notatki:

Cele wspólnot Europejskich i cele UE
1. Cele wspólnoty Europejskiej
ustanowienie wspólnego rynku
ustanowienie unii gospodarczej i walutowej harmonijny, zrównoważony i stały rozwój działalności gospodarczej
wysoki poziom zatrudnienia i ochrony socjalnej
równość mężczyzn i kobiet
trwały i nie inflacyjny wzrost
wysoki stopień konkurencyjności konwergencji dokonań gospodarczych wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego
podwyższenie poziomu i jakości życia, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności między państwami członkowskimi 2. Cele Europejskiej wspólnoty Energii Atomowej
przyczynienie się, przez stworzenie niezbędnych warunków, do powstania i rozwoju przemysłu jądrowego
podniesienie poziomu życia w państwach członkowskich rozwijanie stosunków z innymi państwami 3. Cele Unii Europejskiej Cele unii są również celami wspólnot i wice versa szczegółowy spis celów UE zawiera art. 2 TUE:
popieranie postępu gospodarczego i społecznego oraz wysokiego poziomu zatrudnienia
doprowadzenie do zrównoważenia i trwałego rozwoju, zwłaszcza przez utworzenie przestrzeni bez granic wewnętrznych , umacnianie spójności gospodarczej i społecznej, ustanowienie unii gospodarczej i walutowej, docelowo z wspólną walutą Potwierdzenie tożsamości UE na arenie międzynarodowej w szczególności przez realizację wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, obejmującej kształtowani wspólnej polityki obronnej, mogącej prowadzić do wspólnej obronności umacnianie ochrony praw i interesów obywateli państw członkowskich prze ustanowienie obywatelstwa Unii
utrzymanie i rozwijanie Unii jako obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w którym swobodny przepływ osób jest zapewniony w połączeniu z właściwymi środkami zewnętrznej kontroli granic, azylu, imigracji oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości pełne zachowania i rozwój dorobku wspólnotowego, tak by móc określić do jakiego stopnia polityki i formy współpracy wprowadzone przez traktat wymagają skorygowania, celem zapewnienia skuteczności mechanizmów i instytucji wspólnoty
cele unii w ramach II filaru:
Ochrona wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezawisłości i integralności Unii, zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych
Umacniania bezpieczeństwa Unii we wszystkich formach
utrzymanie pokoju i umacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego, zgodnie z zasadami KNZ Aktu Końcowego z Helsinek (…)
Popieranie współpracy międzynarodowej


(…)


zapobieganie rasizmowi i ksenofobii oraz zwalczanie tych zjawisk

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz