Globalizacja działalności gospodarczej - strona 39

note /search

Metody zarządzania

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Nowoczesne metody zarządzania
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3227

.   - Globalizacja - w znaczeniu ekonomicznym jest najczęściej odnoszona do działalności gospodarczej, gałęzi...

Etapy analizy SWOT

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1246

gospodarcza -wypłacalność -poziom zysku -poziom przychodów ze sprzedaży 4. Działalność marketingowa...

Bezpieczeństwo - istota i specyfika

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 2856

. Jest wyrazem stopnia zaangażowania. Kryterium przedmiotowe: wymiar gospodarczy wymiar militarny wymiar...

Marketing gminy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Marketing
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1176

struktury gospodarcze czy społeczne w warunkach globalizacji - pojawiają się wielkie struktury...