Swoboda działalności gospodarczej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Swoboda działalności gospodarczej - strona 1 Swoboda działalności gospodarczej - strona 2

Fragment notatki:

Temat: Swoboda działalności gospodarczej Właściwie jest 5 języków :
Język prawny
Język prawniczy
Język judykatury - orzecznictwa
Język prawa europejskiego
Język potoczny
Swoboda - musi być wykładana w rozumieniu swobód określonych w traktatach europejskich. W różnych krajach istnieją różne ograniczenia.
Dyskurs na temat swobody prowadzenia działalności gospodarczej
Samodzielność , w jakich granicach? Termin przesądza czy jestem aktorem na scenie i czy przepisy mnie dotyczą. Pan Kaziu robi za pół litra w socjalizmie to była podstawowa waluta , ale nie prowadzi działalności zarobkowej Ustawa z 02.07.2004 o „Swobodzie działalności gospodarczej” jest nazywana niepoprawnie konstytucją działalności gospodarczej. Ustawa ta była nowelizowana 15 razy.
Reglamentacji prawnej podlega rozpoczynanie, wykonywanie i zakańczanie działalności gospodarczej i kompetencje organów państwa - 2 obszary.
Utrudnienia łatwości podejmowania działalności gospodarczej - w Polsce są bardzo duże:
Założyć firmę jest łatwo, ale ją zlikwidować już ciężko łatwo się ożenić, ale trudniej się rozwieść W różnych krajach są różnice w sposobie zakładania działalności gospodarczej. W różnych krajach jest różny wymiar czasowy.
Np. Litwini wymagają dokumentów w języku litewskim .
Działalność gospodarcza - zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, związana z poszukiwaniem i wydobywaniem kopalin a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły .
Ustawa o świadczeniu usług, o działalności zawodowej polegającej na świadczeniu usług oraz działalności gospodarczej na terytorium polski - ustawa z marca
Nie stosuje się jej do działalności wytwórczej w rolnictwie i do agroturystki.
Przedsiębiorcą - w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
Osoby z ustawy ułomne osoby prawne
Organ koncesyjny - organ administracji publicznej, który udziela zezwolenia na prowadzenie określonej działalności gospodarczej zwanego koncesją. Obszar reglamentacji jest nadmierny, obecnie powinien się kurczyć.
Osoba zagraniczna - osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego.
Osoba prawna z siedzibą za granicą Jednostki, które nie są osobami pranymi, prowadzą działalność gospodarczą, ale mają siedzibę za granicą. Osoba zagraniczna wykonująca działalność za granicą Oddział - jest dobrą zmianą i samodzielną organizacyjnie częścią działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy czy też głównym miejscem wykonywania działalności.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz