Globalizacja działalności gospodarczej - strona 10

note /search

Wykład - Władysław Anioł

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

i rozprzestrzenianie się kultury masowej. Korzyści płynące z globalizacji: Rozwój gospodarczy i powszechny wzrost...

Referat - Globalizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3885

tego opracowania wyodrębnimy piec ścieżek globalizacji w zakresie przedmiotowym: -gospodarcza ścieżka globalizacji...

Powstanie i rozwój gospodarki światowej

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Miedzynarodowa polityka ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1099

gospodarczy jest procesem, który w coraz większym stopniu nabiera wymiaru międzynarodowego. *Postęp techniczny...

Dylematy globalizacji- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1988

globalizacji gospodarczej, wśród których wyróżnia się: otwarcie rynków krajowych na międzynarodowy handel...

Wykład - Cyberterroryzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

Cyberterroryzm….. - Bógdał-Brzezińska *Rozdział 1* Część badaczy uważa, że globalizacja...

Socjologia zmiany - wykład 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1169

enklawy globalizacji enklawy nieglobalizacji globalizacja- to dzisiejsza postać dyfuzji cywilizacyjno...