Powstanie i rozwój gospodarki światowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powstanie i rozwój gospodarki światowej - strona 1 Powstanie i rozwój gospodarki światowej - strona 2 Powstanie i rozwój gospodarki światowej - strona 3

Fragment notatki:

Powstanie i rozwój gospodarki światowej Geneza internacjonalizacji procesu gospodarowania *Rozwój gospodarczy jest procesem, który w coraz większym stopniu nabiera wymiaru międzynarodowego.
*Postęp techniczny sprawia, że podział pracy od początki XIX w. rozszerza się poza granice jednego kraju i zaczyna obejmować swym zasięgiem coraz większą część świata.
*Początkowo więzi gospodarcze między podmiotami gospodarczymi zlokalizowanymi w różnych krajach sprowadziły się do wymiany produktów (przeważnie surowców).
*Później intensywność handlu uległa zwiększeniu; współpracy międzynarodowa poszerzyła swój zakres o nowe dziedziny aktywności gospodarczej.
Głównym czynnikiem powodującym internacjonalizację procesu gospodarowania jest postęp techniczny.
Powoduje on:
*rozszerzenie geograficznego zasięgu międzynarodowych więzi gospodarczych
*pojawienie się nowych form współpracy międzynarodowej
*handel międzynarodowy nie jest zjawiskiem nowym
*istniał zarówno w starożytności jak i średniowieczu
*Wymiana międzynarodowa różniła się jednak od obecnej następującymi atrybutami:
-ówczesny handel międzynarodowy nie miał większego wpływu na procesy gospodarcze zachodzące w poszczególnych krajach
-przedmiotem wymiany były przede wszystkim towary luksusowe, o czym świadczą m.in. takie nazwy dróg handlowych jak Szlak Bursztynowy i Szlak Jedwabny - Obroty tego typu towarami odbywały się na bardzo małą skalę, co wynikało przede wszystkim z braku szybkich i bezpiecznych środków transportu.
*Więzi handlowe powstające między poszczególnymi krajami miały na ogół nietrwały charakter i dlatego nie powodowały zmian w strukturze produkcji w kraju eksportera czy importera.
*Wyjątkiem był handel międzynarodowy takimi produktami jak zboże czy drewno. Handel tymi towarami prowadził do zmian w strukturze wytwórczości krajów, które świadomie specjalizowały się w produkcji przeznaczonej na rynki innych krajów. W Starożytności import zboża i drewna do głównych skupisk ludności był w znacznym stopniu kontrolowany przez środki władzy.
*W średniowiecznej Europie handel międzynarodowy takimi produktami jak sól, drewno, płótno żaglowe, smoła - artykułami o podstawowym znaczeniu dla przechowywania żywności oraz budowy domów i statków - osiągał skalę masową.
*Wielkie odkrycia geograficzne w wiekach XV-XVII spowodowały dalszy wzrost handlu zagranicznego.
*Poszerzenie horyzontu geograficznego handlu o Amerykę w małym stopniu przyczyniło się do wzbogacenia gamy towarów będących przedmiotem masowych obrotów. Nowo odkryte terytoria były przede wszystkim traktowane jako źródło pozyskiwania złota.


(…)

… zaawansowania techniki powodował, że produkcja w owym czasie nie korzystała z surowców niedostępnych na danym terenie.
*Rewolucja przemysłowa sprawiła dopiero przełom ilościowy i jakościowy w handlu międzynarodowym.
*Maszyna parowa i telegraf to najważniejsze wynalazki, które umożliwiły zwiększenie zakresu handlu międzynarodowego (o nowe obszary i nowe towary).
*Masowe przewozy na bliższe i dalsze odległości…
… (w tym narzędzi)
-uruchamianiu kopalń rud metali (w krajach pozaeuropejskich)
-zmianie struktury rolnictwa (w krajach tropikalnych zastępowanie części produkcji zbóż uprawami roślin przemysłowych, np. bawełny czy kauczuku) z myślą o dostawach na rynki zagraniczne.
*II połowa XIXw. ukształtowanie się gospodarki światowej, czyli systemu trwałych powiązań gospodarczych między krajami obejmujących swym zasięgiem…
… od lat 80. XX wieku).
*O globalizacji gospodarki światowej zadecydowały takie wynalazki jak: komputer, fax, Internet, telefon komórkowy i łączność satelitarna.
Przyspieszenie postępu technicznego w transporcie spowodowało:
*Rozwój lotnictwa pasażerskiego wykorzystującego samoloty odrzutowe, w tym ponaddźwiękowe.
*Pojawienie się pod koniec lat 50. kontenerów - znalazły swe zastosowanie w transporcie morskim…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz