Gospodarka światowa - wykład - Globalizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka światowa - wykład - Globalizacja - strona 1 Gospodarka światowa - wykład - Globalizacja - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Ewa Feder - Sempach
Międzynarodowa stosunki gospodarcze
Ćwiczenia II – Gospodarka światowa
1. Powstanie i rozwój gospodarki światowej:
początkowo więzi gospodarcze ograniczały się do wymiany towarów
wzrost handlu następuje wraz z odkryciami geograficznymi XV-XVIIw
przełom ilościowy w handlu międzynarodowym następuje wraz z rewolucją przemysłową
głównym czynnikiem powodującym internacjonalizację procesu gospodarowania jest postęp techniczny
2. Gospodarka światowa:


to system trwałych powiązań gospodarczych między krajami, obejmujący swoim zasięgiem cały świat
proces powstania gospodarki światowej został zapoczątkowany w Anglii (XIXw) i rozszerzył się na inne kraje
europejskie i Stany Zjednoczone
3. Globalizacja:
Globalizacja – to proces coraz bliższego, realnego scalania gospodarek narodowych, przejawiający się w dynamicznym
wzroście obrotów handlowych, międzynarodowych przepływów kapitałowych i usługowych, będący efektem wzrastającej
tendencji do traktowania całego świata jako rynku zbytu.
4. Integracja gospodarcza:


międzynarodowa Integracja gospodarcza oznacza scalenie międzynarodowych potencjałów ekonomicznych w
jeden potencjał międzynarodowy.
międzynarodowa Integracja gospodarcza jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym, obejmująca różne dziedziny życia
gospodarczego, społecznego i politycznego.
5. Cele integracji i jej przyczyny:
W wyniku integracji ludzie zbliżają się do siebie, zaczynają myśleć i działać podobnie, znikają bariery językowe i konflikty
narodowościowe. Pojawiają się wspólne interesy, granice państwowe przestają dzielić, a swoboda poruszania się obywateli,
brak ograniczeń w przepływie towarów i usług oraz czynników produkcji pozwala osiągnąć wspólne cele gospodarcze.
Cele szczegółowe integracji:
 zwiększenie efektywności gospodarowania
 dostęp do zewnętrznych zasobów produkcyjnych
 likwidacja barier w handlu, poprawa warunków i rozwoju handlu
 rozwój międzynarodowej specjalizacji i kooperacji produkcji
 obniżenie kosztów postępu technicznego
6. Powody integracji:
Państwo wysoko rozwinięte:
Powody integracji wynikają z kierunków rozwoju przemysłu, postępu nauki i techniki.
Państwo słabo rozwinięte:
Powody integracji wynikają z chęci wzbudzenia oraz przyśpieszenia tempa rozwoju gospodarczego.
7. Ugrupowania integracyjne na świecie:
Formalne – przybierają postać międzynarodowego porozumienia lub organizacji gospodarczej wraz ze stosowanymi
strukturami organizacyjnymi oraz organami, które mają zadanie w sposób instytucjonalny inicjować i sprzyjać procesom
integracji (EWG, EFTA)
Nieformalne – tworzą je formalnie niezorganizowane grupy krajów, silnie powiązane międzynarodowymi stosunkami
ekonomicznymi, między którymi zachodzą procesy integracyjne (USA – Kanada przed stworzeniem NAFTA)
Dr. Ewa Feder - Sempach
Międzynarodowa stosunki gospodarcze
Ćwiczenia II – Gospodarka światowa
8. Znaczenie integracji:
Ma szczególne znaczenie dla krajów małych i średnich, które pojedynczo nie są w stanie sprostać wymaganiom współczesnego
rozwoju ekonomicznego i technicznego.
9. Unia Europejska jako modelowe ugrupowanie integracyjne:jednym z najbardziej trwałych i najważniejszym ugrupowaniem na świecie jest UE
UE posiada daleko idące zaawansowanie w procesie integracji gospodarczej
może być traktowane jako rozwiązanie modelowe
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz